BCC: Społeczeństwo informacyjne potrzebuje wsparcia rządu

Uważa tak zdecydowana większość ankietowanych przez BCC przedsiębiorców.

Business Centre Club przeprowadziło sondę wśród kilkuset przedsiębiorców zadając pytanie: "Czy uważa Pani/Pan, że obecny rząd kładzie wystarczający nacisk na upowszechnianie w Polsce nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz stwarza wystarczające warunki dla rozwoju i budowy tzw. innowacyjnej gospodarki?"

Odpowiedzi NIE udzieliło 87,44% ankietowanych, TAK - 12,56%.

BCC uważa, że aby ten negatywny trend zmienić, należy wzorować się na takich państwach jak: Finlandia, Niemcy, Singapur, Izrael czy Norwegia. Łączy je to, że wszystkie - pod względem rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego - odnoszą sukcesy, ale również to, że we wszystkich - Kancelaria Premiera jest bezpośrednio zaangażowana i aktywnie wspiera ten proces. Odwrotnie niż w Polsce.

BCC podkreśla, że z punktu widzenia przedsiębiorcy:

  • zwiększenie inwestycji w segmencie ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) umożliwi firmom segmentu IT oraz telekomom dalszy rozwój i podejmowanie nowych inwestycji (głównie infrastrukturalnych), pozwalających zmniejszać dystans dzielący obecnie Polskę od czołówki państw europejskich,
  • systematyczny rozwój infrastruktury (m.in. dostępu od szybkiego internetu) umożliwi wielu przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp poprzez sieć do potencjalnych klientów oraz zwiększanie dochodów z tzw. e-handlu,
  • budowa społeczeństwa informacyjnego oznacza zmniejszanie kosztów obsługi (np. dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, bez potrzeby drukowania faktur i ponoszenia kosztów przesyłek) oraz znacznie szybszy dostęp do dowolnych informacji i sprawną komunikację ze swoimi klientami,
  • wdrażanie nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (zarówno w szkołach jak i na uczelniach, a także w ramach różnych programów np. "50+") stwarza pracodawcom szansę pozyskiwania znacznie bardziej wykształconych kadr,
  • dzięki wdrażaniu coraz bardziej nowoczesnych systemów IT, klasy BI, CRM, ERP przedsiębiorcy mogą optymalizować koszty, zwiększać wydajność, lepiej prowadzić wszelkie działania logistyczne oraz posiadać zawsze dostęp do aktualnych i dostępnych "na żądanie" raportów i zestawień, niezbędnych do podejmowania szybkich decyzji.

"Jeżeli Polska ma wykorzystać swój potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje gospodarka oparta na wiedzy, niezbędne jest większe zaangażowanie rządu, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja tego procesu. W przeciwnym razie w dalszym ciągu będziemy pozycjonowani w "ogonie" Europy, a dzieląca nas w tym zakresie przepaść do czołówki Europy będzie stale się powiększać" - apeluje BCC.

ICT motorem wzrostu

Nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne są współcześnie strategicznym elementem stymulującym wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie. Zgodnie z wynikami badań prowadzonymi przez Komisję Europejską wzrost PKB w 25 proc. związany jest z inwestycjami w nowoczesne technologie informatyczne, a wzrost produktywności pracy aż w 50 procentach! Różnice wyników gospodarczych osiągane przez poszczególne państwa można zatem w dużej mierze tłumaczyć wysokością inwestycji w ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). W Polsce niestety nie jest z tym najlepiej - co pokazuje sonda BCC.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200