Azure Stack HCI w nowej odsłonie

Microsoft zaktualizował platformę Azure Stack HCI, która jest lokalną wersją usług świadczonych przez chmurę Azure. Korporacja ma nadzieję, że dzięki temu będzie skuteczniej rywalizować na rynku infrastruktur hiperkonwergentnych z takimi potentatami, jak VMware czy Nutanix.

Azure

Infrastruktury hiperkonwergentne charakteryzują się w tym, że wszystkie elementy systemu IT (a więc procesory, pamięć masowa i sieć) są ze sobą ściśle zintegrowane w ramach tego samego serwera. Powoduje to, że integracja wszystkich elementów systemu IT jest łatwiejsze, niż ma to miejsce w przypadku rozwiązań wielu producentów.

Właśnie taką platformą jest Azure Stack HCI. Omawiane tu rozwiązanie miało swoją premierę w 2019 roku i Microsoft oparł je na takich produktach, jak Windows Server 2019 Datacenter, Microsoft Hyper-V, pamięć masowa Storage Spaces Direct i sieci definiowane programowo.

Zobacz również:

Kolejna wersja platformy (jej oficjalna nazwa to Azure Stack HCI 20H2) wspiera szereg nowych funkcji oraz oferuje kolejne narzędzia, dzięki którym zarządzanie nią jest łatwiejsze. Platforma jest teraz zintegrowana z usługą Azure Arc - uniwersalnym narzędziem używanym przez administratorów do zarządzania strukturami IT korzystającymi z wielu chmur. Klienci mogą więc używać Azure Arc do monitorowania wielu klastrów oraz przeglądania i zarządzania maszynami wirtualnymi działającymi w Azure Stack HCI.

Oprogramowanie Azure Stack HCI 20H2 jest już dostępne i można je pobierać zarówno od samej firmy Microsoft, jak i z witryn jej sprzętowych partnerów.


TOP 200