Azja Wschodnia najszybciej rosnącym rynkiem informatycznym świata

Dotychczas zwykliśmy patrzeć na kraje azjatyckie jako na producentów sprzętu komputerowego, zupełnie abstrahując od tego, że jest to również chłonny rynek zbytu. Warto więc zrwócić uwagę na raport firmy Frost & Sullivan, który m.in. przewiduje, że na rynku wschodnio-azjatyckim nastąpi w 1992 r. wzrost obrotów produktami informatycznymi o 11%. Co więcej zdaniem autorów raportu pod koniec stulecia będzie to największy informatyczny rynek zbytu. Równocześnie kraje tego rejonu staną się największym światowym dostawcą sprzętu i usług.

Dotychczas zwykliśmy patrzeć na kraje azjatyckie jako na producentów sprzętu komputerowego, zupełnie abstrahując od tego, że jest to również chłonny rynek zbytu. Warto więc zrwócić uwagę na raport firmy Frost & Sullivan, który m.in. przewiduje, że na rynku wschodnio-azjatyckim nastąpi w 1992 r. wzrost obrotów produktami informatycznymi o 11%. Co więcej zdaniem autorów raportu pod koniec stulecia będzie to największy informatyczny rynek zbytu. Równocześnie kraje tego rejonu staną się największym światowym dostawcą sprzętu i usług.

Studium analizuje sytuacje w Indonezji, Singapurze, Malezji, Korei, Tajlandii i Tajwanie.

Nie dla wszystkich krajów tego regionu rokowania są jednakowe. W Indonezji i Malezji występuje regres, a w Singapurze i Hongkongu rynek wewnętrzny bliski jest nasycenia. Faktycznego wzrostu należy oczekiwać w Korei, na Tajwanie i w Tajlandii.

Największym z badanych rynków, a zarazem wykazującym najszybszy wzrost, jest Korea. Oczekuje się, że wkrótce tamtejsi producenci skoncentrują się na badaniach rynku wewnętrznym. W 1991 r. sprzedaż komputerów w Korei sięgnęła kwoty prawie 2,5 mld USD. Następuje już jednak nasycenie rynku PC-ami i urządzeniami peryferyjnymi. Oczekuje się przesunięcia popytu na systemy średniej wielkości (midrange) i stacje robocze.

Przed Tajwanem, który z obrotami w wysokości 1,32 mld USD znajduje się na drugim miejscu, również rysują się wyraźne perspektywy wzrostu. Rząd tego kraju w najbliższych 6 latach zamierza zrealizować plan rozwoju infrastruktury informatycznej kosztem 300 mld USD.

Oczekuje się zwłaszcza szybkiego wzrostu sprzedaży oprogramowania i usług (z 444 mln USD w 1991 do 1,17 mld USD w r. 1996), a co za tym idzie - zwiększenia zapotrzebowania na integrację systemów (Systems Integration) i konsultacje.

71% obrotów na rynku wschodnio-azjatyckim przypadło w 1991 r. na hardware, a 29% na software i usługi. Te ostatnie powinny rosnąć szybciej niż sprzedaż sprzętu komputerowego i osiągnąć w 1996 r. 36% ogólnej sumy obrotów. Co do sprzętu przewiduje się, iż największy udział będą miały nadal komputery osobiste.

Dodajmy jeszcze, że w ub.r. 78% globalnych obrotów w ub.r. zrealizowano w krajach wschodnio-azjatyckich w sektorze produkcyjnym, finansach i sektorze publicznym.

Obroty na wschodnio-azjatyckim rynku komputerowym w 1991 r. z podziałem na kraje

Globalne obroty 6,15 mld USD

Obroty na rynku wschodnio-azjatyckim według produktów

Globalne obroty 6,15 USD


TOP 200