Axence nVision 9.3

Axence udostępnił nową wersję programu Axence nVision (9.3), w której do modułu HelpDesk wprowadzono m.in. metryki i raporty SLA oraz zarządzanie dniami wolnymi od pracy.

W module Users pojawiła się nowa funkcja uzupełniająca wiedzę administratora o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach roboczych. Ponadto do aplikacji wprowadzono szereg innych, drobniejszych usprawnień.

I tak nowa wersja Axence nVision obsługuje umowy SLA, które mogą zostać zawarte n tak a przykład między działem IT w spółce matce, a jednostką świadczącą usługę pomocy technicznej w spółce córce lub konkretnym departamencie. Funkcję można także wykorzystywać do podniesienia jakości pracy działów wsparcia w mniejszych organizacjach.

Zobacz również:

  • Relacja z WWDC 2023 - najważniejszej konferencji Apple w roku
  • HWMonitor zapewni świetny monitoring w komputerze

Nowy moduł HelpDesk umożliwia od teraz szczegółową konfigurację (metryki), a następnie rozliczenie (raporty) zapisów zawartych w umowach SLA.

Do dyspozycji administratora oddany też został kalendarz, w którym można skonfigurować święta i inne dni wolne od pracy. Bieg metryk SLA w tych dniach jest automatycznie wstrzymywany.

Kolejna nowość to funkcja modułu Users dla administratorów chcących ograniczyć liczbę incydentów bezpieczeństwa w swoich sieciach. Dzięki niej można sprawdzić, którzy użytkownicy pracują na aplikacjach z podwyższonymi uprawnieniami, a następnie podjąć decyzję o ich utrzymaniu bądź odebraniu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200