Awaria na GPW

W związku z awarią systemu informatycznego Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła 13 lutego obrót wszystkimi akcjami.

W związku z awarią systemu informatycznego Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła 13 lutego obrót wszystkimi akcjami.

Pracę systemu, po prawie trzygodzinnej przerwie, przywrócono o godzinie 14.00. Brak łączności między GPW a domami maklerskimi spowodowały "problemy z urządzeniem konwertującym dane do systemu giełdowego".

Początek przyjmowania zleceń nastąpił o godzinie 12.50, zaś rozpoczęcie obrotu i notowań ciągłych o 14.00 - podała GPW. Wznowienie pracy systemu było możliwe dzięki wykorzystaniu zapasowych elementów infrastruktury. Problemem zajął się serwis dostawcy sprzętu, jednak przedstawiciele GPW nie ujawnili jego nazwy.

Wtorkowa awaria dotyczyła tzw. warstwy dostępowej. System transakcyjny i system rozliczeń był sprawny. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od listopada 2000 r. korzysta z systemu Warset. Poprzednia awaria systemu GPW miała miejsce 3 marca 2004 r. i była związana również z problemami z jednym z elementów sieci.


TOP 200