Avaya z unijnym certyfikatem BCR

Avaya poinformowała pod koniec zeszłego tygodnia, że otrzymała od Unii Europejskiej akceptację wiążących reguł korporacyjnych znanych pod skrótem BCR (Binding Corporate Rules). Dotyczy to zarówno sytuacji w której firma jest administratorem danych, jak i podmiotem przetwarzającym je.

Wiążące reguły korporacyjne to wewnętrzne kodeksy postępowania dotyczące ochrony i przesyłania danych w ramach przedsiębiorstw międzynarodowych, bez względu na faktyczne miejsce przechowywania i przetwarzania danych. Osiągnięcie zgodności z BCR świadczy o zobowiązaniu firmy do przestrzegania podstawowych zasad prywatności, takich jak bezpieczeństwo danych, jakość i przejrzystość przetwarzania.

Avaya uzyskała certyfikat BCR zarówno jako administrator, jak i jako firma przetwarzająca dane osobowe, co oznacza, że akceptacja obejmuje wszystkie formy przetwarzania danych osobowych w ramach firmy.

Zobacz również:

Firma ogłosiła także, że wprowadza nowe umowy przetwarzania danych dla wszystkich klientów i partnerów objętych ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) - nowymi ustawowymi ramami ochrony danych w UE, które wchodzą w życie w maju 2018 r. Umowy te spełniają wszystkie wymagania prawne określone przez GDPR, dając klientom i resellerom niezbędne prawa umowne do kontrolowania danych powierzonych firmie Avaya w celu ich przetwarzania.

„Jest to dla Avaya kolejny kamień milowy pokazujący zaangażowanie firmy w pomoc naszym klientom i partnerom. Uzyskawszy zgodę BCR, możemy pokazać naszym interesariuszom, jak poważnie traktujemy nasze obowiązki w zakresie ochrony danych - i jak daleko zaangażujemy się, aby je wypełniać" – komentuje Andżelika Godek, Avaya Associate General Counsel, Europa, Bliski Wschód, Afryka.

Źródło: Solski Communications


TOP 200