Avaya oferuje nowe produkty dedykowane dla dostawców usług chmurowych

Avaya dodała do swoich rozwiązań linii Avaya Collaborative Cloud nowe produkty, zaprojektowane specjalnie dla CSP (Cloud Service Providers; dostawcy usług chmurowych). Są to trzy nowe produkty świadczące usługi w takich obszarach, jak UC (Unified Communications; zunifikowana komunikacja), CC (Contact Center) i obsługa treści wideo.

Firma nadała nowym produktom następujące nazwy: w obszarze UC nazwę Avaya Cloud Enablement for Unified Communications and Customer Experience Management, w obszarze CC nazwę Avaya Communications Outsourcing Solutions Express oraz w obszarze usług wideo nazwę Avaya Cloud Enablement for Video.

Nowe rozwiązania wspierają aplikacje UC, CC i wideo, oferując je jako usługi UCaaS (Unified Communications as a Service), CCaaS (Contact Center as a Service) oraz VaaS (Video as a Service; usługa wykorzystująca najnowsze wersje takich produktów, jak Elite Series MCU, Scopia Mobile i Scopia Desktop). Dostawcy usług chmurowych mogą wdrażać wymienione powyżej aplikacje i następnie płacić za nie zgodnie z modelem "pay-as-you-go" (płacimy tylko za to, co wykorzystujemy).

Zobacz również:

Avaya informuje, że firmy CSP mają możliwość skalowania chmurowego rozwiązania Contact Center as a Service nawet do 500 pracujących jednocześnie agentów.


TOP 200