Avaya IP Office 6.1

Avaya wprowadziła na rynek najnowszą wersję (6.1) oprogramowania Avaya IP Office - zestawu narzędzi do pracy zespołowej, dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom, oferującego usprawnienia w zakresie współpracy biznesowej i obsługi klientów.

Oprogramowanie zawiera różne moduły aplikacji, które można indywidualnie konfigurować przeciągając je na ekranie. Użytkownik może umieszczać moduły (np. książkę telefoniczną, rejestr połączeń itp.) w dowolnym miejscu ekranu, aby zarządzać połączeniami telefonicznymi, rozmowami w obrębie sieci firmowej i pocztą elektroniczną — wszystko w jednym portalu.

IP Office 6.1 ma również nowe rozwiązania do obsługi telepracy, ulepszone funkcje wspomagające mobilność, aplikacje do prowadzenia telekonferencji oraz możliwość dodawania do systemu telepracowników. Oprogramowanie umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom obsługę systemu w wielu lokalizacjach za pomocą jednego, skonsolidowanego interfejsu użytkownika. Funkcja ta pozwala po jednokrotnym zalogowaniu przeglądać parametry komunikacyjne (np. uprawnienia użytkowników i grupy dystrybucji połączeń) dla wielu lokalizacji (do 32 biur) oraz zarządzać tymi parametrami.

Zobacz również:


TOP 200