Autoprezentacja w IT

Autoprezentacja jest nieodzowną częścią życia. Towarzyszy nam zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Przygotowując się do spotkania z przyszłym pracodawcą, warto zadbać nie tylko o aspekty merytoryczne, ale również o autoprezentację, która zwiększa nasze szanse na rynku IT.

Autoprezentacja w IT

Co to oznacza? Poza doświadczeniem zawodowym, bardzo dobrą znajomością określonych technologii IT, języków obcych niezwykle istotne jest przedstawienie siebie, swoich mocnych stron tak, aby inni postrzegali nas w pozytywny i profesjonalny sposób. Rynek pracy w IT jest coraz bardziej wymagający. Elementy, na które zwraca się uwagę w przypadku rekrutacji specjalistów IT, to nie tylko wiedza, ale także świadome zarządzanie wizerunkiem za pomocą środków werbalnych i niewerbalnych.

Pierwszy etap autoprezentacji rozpoczyna się już w momencie tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Od ich jakości bardzo często zależy, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dobrze przygotowane CV często stanowi punkt wyjścia do dalszych rozmów. Kiedy już zostaniemy zaproszeni na spotkanie z pracodawcą, kolejnym elementem, na który koniecznie należy zwrócić uwagę, jest strój, w którym wystąpimy. Należy pamiętać, że ubranie stanowi wizytówkę każdego człowieka. Ma duży wpływ na sposób odbioru przez otoczenie. Dlatego wygląd powinien składać obietnicę, że będziemy dobrymi współpracownikami. Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne to także klucz do sukcesu. Innymi słowy, zdobycie jak najwięcej informacji na temat firmy oraz stanowiska pracy, które nas interesuje. To kreuje wizerunek osoby, która jest zaangażowana w proces rekrutacji, wie, czego chce, co jest dla niej istotne. Celem tych wszystkich działań jest stworzenie pozytywnego wrażenia – szacunku dla pracodawcy, kompetencji, zaufania oraz schludności. Podczas kilkudziesięciu sekund powstaje pierwsze wrażenie na temat naszej osoby, które w dużym stopniu decyduje o tym, jak będziemy dalej postrzegani. To pierwsze wrażenie trudno później zmienić, dlatego warto zadbać, żeby było jak najlepsze.

Tajemnica skutecznej autoprezentacji tkwi we właściwym doborze słów, informacji, sposobu mówienia, jak również w odpowiednim zachowaniu, wyglądzie, gestach czy mimice. Wybitny amerykański psycholog Albert Mehrabiana twierdzi, że to, jak inni nas odbiorą, zależy tylko w 7% od słów, jakie przekazujemy, w 38% od tonu głosu, jego modulacji, i aż w 55% od komunikacji niewerbalnej, tj. mowy ciała. Co przez nią należy rozumieć? Niezwykle istotnym elementem, który wpływa na pozytywne postrzeganie naszej osoby, jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze swoim rozmówcą. Jest to bowiem oznaka grzeczności, skupienia, uwagi. Brak kontaktu wpływa negatywnie na odbiór. Jesteśmy wówczas postrzegani jako osoby niepewne, trudniej rozmówcy obdarzyć nas zaufaniem.

Podczas spotkania rekrutacyjnego warto również wykorzystywać naturalną gestykulację – zadbać o to, aby utrzymywać ją w środkowej części ciała. To wzbogaca prezentację naszej osoby. Kolejną rzeczą w komunikacji niewerbalnej jest postawa ciała. Otwarta sygnalizuje, że rozmówca przekazuje interesujące treści. Wyprostowane ciało, lekko pochylone do przodu, uniesiona głowa oraz naturalny uśmiech zachęcają do dalszego kontaktu. Są oznaką otwartości, a co za tym idzie, pomagają w pozyskiwaniu sympatii odbiorcy. Unikajmy skrzyżowanych rąk, nadmiernej gestykulacji czy niespokojnych, nerwowych ruchów, które negatywnie wpływają na autoprezentację. Podczas rozmowy potakujmy także głową, gdyż oznacza nasze zaangażowanie, zrozumienie, aktywne słuchanie.

Autoprezentacja to nie tylko komunikacja niewerbalna, ale także słowa, która wypowiadamy. Używajmy poprawnego języka oraz skupmy się na podawaniu wyłącznie prawdziwych, rzetelnych informacji, gdyż tylko takie budują szczere i bezpieczne relacje z innymi. Starajmy się, aby wszystkie słowa były wypowiadane wyraźnie. Mówmy spokojnie, nie za szybko, nie za wolno, gdyż odpowiednia intonacja głosu sprawia, że wypowiedź staje się bardziej przekonująca oraz ciekawa. Robienie pauz w wypowiedziach jest równie znaczące w autoprezentacji. Dzięki nim dajemy drugiej osobie czas, by mogła nadążyć za tokiem naszej wypowiedzi i mogła ją dobrze zrozumieć.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca chce dowiedzieć się jak najwięcej na nasz temat. Jednak pamiętajmy, że każde spotkanie jest dwustronną komunikacją, podczas której my również możemy zadawać pytania istotne dla nas w przypadku zmiany obecnego miejsca zatrudnienia. Każda rozmowa jest nowym doświadczeniem, jednak postarajmy się, aby po każdej pozostało dobre wrażenie na nasz temat, które buduje nasz wizerunek na rynku IT.

Monika Goluch, konsultantka Antal IT Services

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200