Automatyzacja działań w firmie rekrutacyjnej

Agencja Pracy Pollux korzysta z nowego oprogramowania HR firmy UNIT4 TETA.

Wspiera zarządzanie zasobami kadrowymi, płacami, umowami, a także czasem pracy w spółce, która rekrutuje pracowników na stanowiska produkcyjne, specjalistyczne i menedżerskie w Polsce oraz w Holandii. Specyfika działalności spółki wymaga uwzględnienia specyfiki pracy tymczasowej oraz ewidencjonowania i rozliczania pracy osób niepełnosprawnych. Zdaniem przedstawicieli Agencji Pracy Pollux, najważniejsze są korzyści wynikające ze zautomatyzowania najczęściej powtarzających się czynności, takich jak rozliczenia nieobecności czy przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.