Automatyzacja działań w firmie rekrutacyjnej

Agencja Pracy Pollux korzysta z nowego oprogramowania HR firmy UNIT4 TETA.

Wspiera zarządzanie zasobami kadrowymi, płacami, umowami, a także czasem pracy w spółce, która rekrutuje pracowników na stanowiska produkcyjne, specjalistyczne i menedżerskie w Polsce oraz w Holandii. Specyfika działalności spółki wymaga uwzględnienia specyfiki pracy tymczasowej oraz ewidencjonowania i rozliczania pracy osób niepełnosprawnych. Zdaniem przedstawicieli Agencji Pracy Pollux, najważniejsze są korzyści wynikające ze zautomatyzowania najczęściej powtarzających się czynności, takich jak rozliczenia nieobecności czy przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS.


TOP 200