Automatyczny kreślarz

Włoska firma NEOLT wystawiła szereg urządzeń wspomagających pracę biur konstrukcyjnych.

Włoska firma NEOLT wystawiła szereg urządzeń wspomagających pracę biur konstrukcyjnych. Ciekawym urządzeniem jest komputerowy automatyczny kreślarz. Urządzenie montowane jest zamiast poziomej linijki do uchwytu stołu kreślarskiego i umożliwia wprowadzanie do rysunków technicznych napisów o wysokości od 2,5 do 25 mm i dowolnym położeniu, wielu standardowych rysunków, jak nakrętki, śruby, znaki wymiarowania, znaki określające jakość powierzchni obrabianych, figury geometryczne o zadanych parametrach itp. Kreślarz posługuje się wymiennym pisakiem tuszowym. Ramię pisaka operuje na powierzchni prostokąta 18 na 4,5 centymetra i wykonuje rysunki i napisy z dokładnością 0,05 mm. Jeżeli wymaga tego sytuacja kreślarz może być przesunięty w inne miejsce z zachowaniem w pamięci położenia poprzedniego. Parametry rysunków i napisów podawane są przez operatora z klawiatury urządzenia i kontrolnie wypisywane na małym ciekłokrystalicznym ekranie. Programowanie automatu polega na wpisaniu komend z klawiatury do pamięci i uruchomieniu interpretera. Wpisywany program może zawierać maksymalnie 50 komend, a tekst, jakim kreślarz będzie opisywał rysunek, nie może mieć więcej niż 1986 znaków.

Oprócz automatycznego kreślarza firma NEOLT przedstawiła ofertę specjalistycznych mebli do urządzeń komputerowych. Meble zaprojektowane są zgodnie z zasadami ergonomii i ochrony zdrowia pracujących. Powlekane są warstwami lakierów chroniących przed powstawaniem ładunków elektrostatycznych.


TOP 200