Automatyczna wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi w polskich firmach - raport GUS

Przedsiębiorstwa coraz częściej wymieniają informację między sobą oraz innymi systemami ICT za pomocą automatycznej wymiany danych. W 2009 r. była to co trzecia firma, w 2010 r. prawie co druga. Automatyczną wymianę danych wykorzystują najliczniej przedsiębiorstwa duże. W 2010 r. było ich aż 78%.

Automatyczna wymiana danych najczęściej jest stosowana przez przedsiębiorstwa w kontaktach

z organami administracji publicznej (46% w 2010 r.). Co czwarta firma za pomocą tego rodzaju wymiany wysyłała też dyspozycje płatnicze oraz wysyłała i otrzymywała informacje o produktach. Firmy nadal najrzadziej korzystają z e-faktur, wysyłania i otrzymywania dokumentów transportowych oraz otrzymywaniem zamówień od odbiorców.

W tym zakresie polskie przedsiębiorstwa nieznacznie odbiegają od średniej unijnej (40%). Zdecydowanym liderem są pod tym względem Niderlandy - 77 % i Belgia - 61%. Na końcu światowego ranking znajdują się Rumunia, Wielka Brytania i Cypr, w których z automatycznej wymiany danych korzysta między 10 a 20 proc.

Automatyczna wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi w polskich firmach - raport GUS

Pełna wersja raportu GUS o wykorzystaniu IT w firmach i gospodarstwach domowych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200