Automatyczna jakość

Specjalistyczne urządzenia pomiarowe automatyki przemysłowej to główne źródło przychodów wrocławskiego Optosoftu.

Specjalistyczne urządzenia pomiarowe automatyki przemysłowej to główne źródło przychodów wrocławskiego Optosoftu.

Wspólnym elementem wszystkich produktów oferowanych przez Optosoft - zarówno sprzętu, jak i oprogramowania - jest ich związek z pomiarem i kontrolą jakości. Najważniejszą rolę odgrywają obecnie systemy automatyki przemysłowej, składające się ze sterowanych komputerowo urządzeń pomiarowych oraz systemów analizy danych. Podstawową, stosowaną technologią jest skanowanie obrazu za pomocą ruchomych kamer CCD, a następnie cyfrowe filtrowanie obrazu i identyfikacja ewentualnych niezgodności z wzorcem. Głównymi odbiorcami tych urządzeń są producenci komponentów, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Systemy takie produkowane są na zamówienie w niewielkich ilościach. "Zdarza się, że projektujemy, wykonujemy i sprzedajemy pojedyncze urządzenia" - mówi Włodzimierz Rohleder, prezes Optosoftu.

Małe jest opłacalne

Wrocławska firma - dzięki niewielkim rozmiarom - może prowadzić opłacalne prace projektowe i prototypowanie. "W firmach dużych koszt pojedynczego produktu skonstruowanego na zamówienie mógłby być nawet dziesięciokrotnie wyższy" - twierdzi Włodzimierz Rohleder. Stąd też cena jest jednym z głównych środków konkurowania o klientów, szczególnie na rynkach zachodnich. Także Optosoft oferuje systemy własnego pomysłu.

Systemy automatyki przemysłowej to specyficzny, niszowy rynek, wymagający niestandardowych działań marketingowych. Poza tradycyjną już prezentacją na targach coraz większe znaczenie mają referencje. Spółka poszukuje jednak możliwości uruchomienia produkcji na nieco większą skalę, choć nadal w grę wchodzą ilości nie większe niż kilkanaście systemów łączących sprzęt komputerowy, kamery, mechaniczne wspomaganie i aplikacje. Pierwszym kandydatem na małoseryjne wytwarzanie i sprzedaż są skomputeryzowane systemy pomiarowe, wykorzystywane w produkcji samochodowych wiązek przewodowych, oferowane po kilkadziesiąt tysięcy złotych za egzemplarz.

Najpierw sprzęt

Sprzedaż oprogramowania przynosi mniejsze korzyści niż zakładano. Częściowo przyczyną jest oparcie aplikacji Optosoftu na rzadko już w nowych instalacjach stosowanej platformie DOS. W tym roku pojawią się jednak wersje do Windows 95/98, co powinno znacznie zwiększyć zainteresowanie oprogramowaniem, m.in. do statystycznej kontroli jakości procesów STAT 9000, kontroli jakości dostaw, a także ewidencji i zarządzania wyposażeniem pomiarowym w przedsiębiorstwie.

"Polskie firmy często nie dysponują odpowiednim sprzętem, by korzystać ze specjalistycznego oprogramowania wspierającego kontrolę jakości. Trzeba na to poczekać. Teraz największe inwestycje są związane z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie" - mówi Włodzimierz Rohleder, zdecydowany rozwijać firmę w dotychczasowej niszy. Przychody firmy - w porównaniu z 1998 r. - mają podwoić się w roku bieżącym. Zatrudnienie, szacowane przez prezesa Optosoftu na kilka osób, w skali firmy ma wzrosnąć w 1999 r. o kilkadziesiąt procent. Firma zatrudnia głównie wysoko wykwalifikowanych inżynierów informatyków, elektroników i mechaników.


TOP 200