Automatyczna dystrybucja oprogramowania

Dzięki produktom służącym do dystrybucji oprogramowania nie trzeba odwiedzać wszystkich stanowisk PC w sieci przedsiębiorstwa, wymagających uaktualnienia oprogramowania.

Dzięki produktom służącym do dystrybucji oprogramowania nie trzeba odwiedzać wszystkich stanowisk PC w sieci przedsiębiorstwa, wymagających uaktualnienia oprogramowania.

Automatyczna dystrybucja oprogramowania
Automatyczna dystrybucja oprogramowania jest jedną z technik robiących w ostatnim czasie szybką karierę na rynku narzędzi do zarządzania. Narzędzia dystrybucji oprogramowania umożliwiają szybką aktualizację i rozpowszechnianie oprogramowania w sieciach komputerowych, zapewniając jednocześnie spójność oprogramowania w obrębie całej sieci. Dystrybuując odpowiednie oprogramowanie przez Internet można także oferować nowe usługi przedsiębiorstwom, a nawet gospodarstwom domowym.

Z chwilą pojawienia się aplikacji Windows, operujących na wielu plikach rozrzuconych po różnych katalogach, czasy łatwej procedury instalowania oprogramowania pod DOSem minęły bezpowrotnie. Zawiłe procedury instalacyjne wymagają często doświadczonego administratora, a ręczna obsługa takich procesów w znaczący sposób wpływa na poziom kosztów utrzymania PC. Pakiety dystrybucji oprogramowania pozwalają na instalowanie oprogramowania w sposób zdalny - bez potrzeby przenoszenia CD od komputera do komputera. W miarę obniżania się cen za użytkowanie pasma i dojrzewania narzędzi dystrybucji oprogramowania użytkownicy coraz chętniej i z większym poczuciem bezpieczeństwa decydują się rozsyłać nowe oprogramowanie albo uaktualnienia przez sieć, zamiast odwiedzać wszystkie stanowiska z CD-ROM w ręku. Używając narzędzi dystrybucji oprogramowania można przygotowywać PC w znacznie krótszym czasie i zapewnić każdej maszynie klienckiej spójną konfigurację oprogramowania.

Narzędzia dystrybucji oprogramowania składają się zazwyczaj z centralnego serwera dystrybucji i agentów zainstalowanych na klientach. Z chwilą gdy zarządzający siecią powiadomi serwer o tym, które maszyny powinny otrzymać uaktualnienia oprogramowania, serwer wysyła pakiet uaktualnień (lub instalacyjny) do agentów instalujących to oprogramowanie na docelowych klientach. Przykładem mogą być usługi internetowe wymagające po stronie klienta odpowiedniego pakietu oprogramowania. W takich przypadkach początkowe oprogramowanie dostarczane jest stronie klienckiej na CD, a następnie uaktualniane przez Internet odpowiednim narzędziem. Rozwiązanie to musi uwzględniać fakt, że większość użytkowników Internetu łączy się z nim za pośrednictwem modemu, a połączenia takie zazwyczaj nie przekraczają szybkości 56 kb/s. Jednym ze sposobów oszczędnego uaktualniania jest metoda „różnych bajtów”, polegająca na tym, że podmiana odbywa się na poziomie bajtów - podmieniane są tylko te, które uległy zmianie. Innym mechanizmem dostępnym w niektórych narzędziach jest zdolność kontynuowania sprowadzania oprogramowania dokładnie od tego miejsca, w którym zostało przerwane połączenie. Taka cecha nie jest konieczna, jeżeli stacja jest na stałe podpięta do LAN. Ponadto, jeżeli oprogramowanie jest rozprowadzane wewnątrz sieci chronionej systemem zapór ogniowych, nie ma potrzeby stosowania jakichś szczególnych zabezpieczeń.

Jedną z największych korzyści z automatyzacji dystrybucji oprogramowania jest to, że PC można uaktualnić w sieci szybko i po znacznie niższych kosztach.

Przegląd wybranych pakietów dystrybucji oprogramowania

Pakiety automatycznej dystrybucji oprogramowania instalują oprogramowanie w sposób zdalny, wykorzystując w tym celu infrastrukturę sieci komputerowej. W przeglądzie opisano pakiety pochodzące z firm LANovation, Veritas Software, 20/20 Software i InstallShield. Z prezentowanych pakietów na wyróżnienie zasługuje PictureTaker Enterprise Edition 2.0 firmy LANovation - za dobre możliwości dystrybucji oprogramowania w dużych i rozległych sieciach komputerowych oraz najlepsze sterowanie plikami uaktualnień i zdolność wykorzystywania istniejących usług katalogowych. Jedną z wad tego pakietu jest spore obciążenie pamięci dyskowej. WinInstall 6.5 firmy Veritas Software jest odpowiedni do uaktualniania oprogramowania w obrębie sieci lokalnej danej organizacji. Pakiet wyróżnia się solidną konsolą i elastycznymi opcjami raportowania. AutoInstall 1.1 firmy 20/20 Software oferuje szeroki zakres opcji konfiguracyjnych i doskonale wykorzystuje usługi katalogowe NDS, ale jego użytkowanie utrudniają trochę zawiły proces konfigurowania i problemy z procesem deinstalacji. NetInstall 4.2 firmy InstallShield zawiera kompletną listę plików, która może być wszechstronnie edytowana w celu stworzenia kastomizowanego pakietu instalacyjnego.

Jednak dodatkowe możliwości edycji przysparzają większej pracy, niż to konieczne.

Wszystkie prezentowane programy używają „czystego” PC do przechowywania przeznaczonych do dystrybucji zmian w systemie plików, rejestrach i desktopach. WinInstall i NetInstall wymagają oddzielnej konsoli dla dystrybucji oprogramowania; PictureTaker i AutoInstall umożliwiają wykorzystanie „czystego PC” również w charakterze konsoli. Niektóre programy pozwalają na utworzenie plików dystrybucyjnych dla różnych wersji Windows.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200