Automatyczna dystrybucja oprogramowania

Podręcznik nie bez powodu ostrzega użytkowników, aby wybierać serwer 0 z dużą ilością wolnej pamięci. WinInstall zajmuje pamięć na całą strukturę katalogu instalowanej aplikacji, którą kopiuje z wyznaczonego PC. Można opcjonalnie kompresować pliki, ale procedurą domyślną dla maszyn lokalnych jest kopiowanie struktury plików z serwera.

Dane wynikowe instalacji można zapisywać do bazy danych. Baza ta może być utworzona przez Microsoft Access, ODBC lub dBase. Pliki aplikacji dystrybucyjnej mogą być chronione hasłem. WinInstall współdzieli używaną bazę danych, co pozwala na jej użytkowanie przez programy raportujące.

Błędna instalacja jest zamykana przez WinInstall automatycznie, a klient WinInstall sprowadzający pliki ma również przycisk „Uninstall”. Pakiet zawiera przykładową instalację i szereg predefiniowanych raportów, a także wyczerpujące ekrany pomocy. Raporty mogą być dostosowywane za pomocą dołączonego Crystal Reports Professional. Podręczniki online są dostępne w formacie PDF. Obsługiwane są również zdalne PC, ale wymagane oprogramowanie klienckie i stała interakcja pomiędzy klientem i serwerem czynią procedurę zdalnego uaktualniania dość trudną do sterowania. W przypadku klientów lokalnych WinInstall utrzymuje pełną kontrolę nad przebiegiem procesów dystrybucji.

Uaktualnianie metodą wrzutową

AutoInstall firmy 20/20 Software w zakresie złożoności i sterowania jest bardzo zbliżony do WinInstall, ale nie jest tak wygodny w użytkowaniu: jest on elastyczny, ale trudniejszy do opanowania.

Mocnym punktem pakietu jest sterowanie plikami. Trochę nieporęczne jest prezentowanie całego szeregu opcji programu w sposób ciągły na dole ekranu (WinInstall prezentuje większość wyborów konfiguracyjnych w postaci zakładek na konsoli).

Podobnie jak PictureTaker - AutoInstall wymaga osobnego PC dla instalacji i zarządzania. Większość dystrybuowanych aplikacji rezyduje na serwerze.

Podczas kopiowania do czystego PC nowych aplikacji AutoInstall ignoruje oprogramowanie już do niego dodane.

Pakiety dystrybucyjne są kompresowane w celu zapamiętania na serwerze.

Dwie ciekawe opcje wyróżniają AutoInstall: program może dzielić pliki na 1,4-megabajtowe porcje, mieszczące się na dyskietkach, lub na kawałki mniejsze niż 50 kB, w celu łatwiejszego przesyłania przez Internet.

Pakiety aplikacji są przechowywane jako pliki wykonywalne (EXE), przesyłane do klienta przez menadżera AutoInstall lub w postaci załączników poczty elektronicznej. Spakowane pliki EXE eliminują potrzebę modyfikowania plików klienta na każdym desktopie, ale trzeba pamiętać, że mogą uruchamiać ostrzeżenia związane z ochroną antywirusową, doradzające, aby nie wykonywać plików przesyłanych pocztą elektroniczną - niezależnie od tego, skąd nadchodzi przesyłka.

AutoInstall jest jedynym produktem wyciągającym całą informację o użytkownikach sieci bezpośrednio z serwerów NetWare, dokładając każdego nowego użytkownika na czoło listy - dla łatwiejszego dostępu. Wymaga on oprogramowania po stronie klienta (pojedynczy wiersz automatycznie dodawany do skryptu logowania NetWare ładuje plik AICLIENT.EXE).

Oprogramowanie to staje się rezydentnym i zapewnia rzeczywistą oraz prostą metodę wrzutową (push) uaktualniania oprogramowania. Wystarczy na konsoli zarządzania nadać klientowi status „podlegający uaktualnianiu” i po kilku sekundach konsola nawiązuje kontakt z klientem, rozpoczynając proces ładowania uaktualnień. Innym ciekawym rozwiązaniem jest wysyłanie z instalowaną aplikacją pakietu deinstalacyjnego, który pozostaje na kliencie.

AutoInstall nie jest programem zbyt szybkim, ale dobrze rozwiązane sterowanie i rzeczywista technologia wrzutowa pozwalają na stosunkowo sprawne uaktualnienie klienta. Pakiet jest „kliento centryczny”, nie dostarcza więc zbyt wielu informacji o przebiegu instalowania. Dla klientów zdalnych pakiet oferuje wstawkę programową do przeglądarek Microsoft Internet Explorer i Netscape

Navigator, przełączającą instalację na serwer webowy. Jest to podobne rozwiązanie do PictureTaker, ale wstawki muszą być sprowadzane z serwera.

Obfitość narzędzi do edycji

NetInstall firmy InstalShield jest aplikacją zorientowaną głównie na NT. Zamiast używać do instalacji oddzielnej konsoli i czystego PC, NetInstall wymaga systemu NT dual-mode (wymaga to ustawienia podwójnej partycji w systemie NT). Można ten problem ominąć, ale nie jest to łatwe. Konsola administracyjna naśladuje tryb pracy explorera. Cała seria ikon oferuje różnorodne mechanizmy, takie m.in. jak technika wrzutowa wyzwalana w określonych interwałach czasowych w oprogramowaniu klienta. NetInstall może także umieszczać ikony programowe na pulpicie klienta PC i instalować oprogramowanie tylko wtedy, gdy użytkownik tego potrzebuje.

Zaletą produktu jest możliwość szybkiego przełączenia się na SMS Microsoftu. NetInstall może używać do instalacji aplikacji na kliencie procesora komend SMS. Wszystkie nowe aplikacje są lokowane w katalogu \Windows - jeżeli nie zostaną one tam umieszczone, to program nie będzie w stanie wprowadzić zmian do systemu plików Windows. Pakiet zawiera wiele narzędzi do tworzenia i edycji skryptów, pozwalających na tworzenie pakietów uaktualniania plików. Jednak istotą pakietów dystrybucji oprogramowania jest oszczędność czasu i kłopotów, a tworzenie pakietów aplikacji nie zmniejsza ani jednego, ani drugiego.

Program ten po względem wizualnym jest sprawnie zrobiony, powinien jednak zawierać pewne sposoby dogodniejszej obsługi użytkowników zdalnych. Dokumentacja online jest miejscami nieaktualna.

Podsumowanie

Automatyczna dystrybucja oprogramowania

Podstawowe wady i zalety

Wszystkie prezentowane programy mają swoje zalety, ale nie należy od nich oczekiwać zbyt wiele. Automatyczna dystrybucja oprogramowania najlepiej zdaje egzamin w środowisku pecetów dobrze kontrolowanych przez działy informatyki. Gra jest warta świeczki, jeżeli 80 proc. desktopów wymagających zmian zostanie uaktualnionych przy nakładzie 20 proc. sił i środków potrzebnych na ręczne wykonanie tego procesu. Duże zróżnicowanie konfiguracji klientów może obniżyć zapewne ten wynik, ale wszystko jest lepsze niż przenoszenie nośników pomiędzy pecetami na terenie całej organizacji.


TOP 200