Automatyczna dystrybucja oprogramowania

Przesyłki specjalne

PictureTaker zapewnia wysoki poziom kontroli, o dużej szczegółowości, pozwalający na dodawanie pojedynczych ikon na pulpit desktopu lub do menu startowego. Dobry podręcznik (z dołączoną wersją HTML na CD-ROM) wyjaśnia wszystkie zagadnienia. PictureTaker uruchamia się na dysku sieciowym, tak więc za konsolę może służyć dowolna stacja Windows 95/98.

Opcjonalny klient PictureTaker (dostępny dla Windows 95/98) zapewnia szerszą kontrolę, oferując opcje do instalowania programu ze strony webowej. Systemy NT wymagają oprogramowania klienta pozwalającego na ominięcie restrykcji ochrony plików, umożliwiając użytkownikowi bez autoryzacji administratora zainstalowanie oprogramowania na dowolnych obszarach dysku.

W pakiecie można znaleźć mnóstwo opcji pozwalających na wykonanie wstępnego przygotowania zestawu dołączanego lub usuwanego oprogramowania - bez nadmiernej pracy selekcyjnej. Możliwa jest też podmiana rejestrów, jak również kompletnych plików INI (można dołączać do nich także poszczególne wiersze). Do dyspozycji są przyciski i ramki wyboru.

Pakiet nie wykonuje kompresji, ale umieszcza pliki na dysku serwera i tworzy indywidualny pakiet dystrybucyjny, wysyłany następnie do klienta. Zestawy instalacyjne można łatwo modyfikować, dołączając, usuwając lub podmieniając pliki przez interfejs użytkownika podobny do eksploratora Windows. Przygotowane zestawy aplikacji mogą być zachowane, co pozwala użytkownikowi sięgać po nie, by wykonać w razie utraty krytycznych plików ich reinstalację.

Do wywołania aktualizacji plików po stronie klienta można:

- użyć skryptów logowania; ####

- wysłać do użytkownika (pocztą elektroniczną) plik wsadowy do wykonania;

- dołączyć instalację do Task Sheduler Windows NT (lub System Agent w przypadku Windows 9x);

- albo przekazać argumenty linii komend za pośrednictwem SMS (Systems Management Server).

PictureTaker obsługuje także Application Launcher Novella. Przy instalowaniu trzeba pamiętać o wymaganiach pamięci dyskowej na kliencie: pakiet żąda prawie dwa razy tyle pamięci dyskowej, ile docelowo będzie potrzebne na nowe oprogramowanie, i zatrzymuje instalację w momencie, gdy stwierdzi jej brak, wymazując wszystko, co zdoła do tego czasu przenieść do klienta.

Program pozwala też na ustawienie parametru wymaganej pamięci dla każdego indywidualnego pakietu uaktualnienia klienta - parametr ten instruuje PictureTaker, aby nie podejmował prób instalowania, dopóki nie uzyska dostępu do wymaganej pamięci dyskowej. Standardowo pakiet powiadamia o konieczności przeładowania peceta po wykonaniu procesu aktualizacji, ale w parametrach konfiguracyjnych można wyłączyć ten komunikat.

Zdalnych klientów można uaktualniać oprogramowaniem klienckim PictureTaker przez Internet: klikając na łączniku na stronie webowej sprowadza się pakiet dystrybucyjny i włącza uaktualnianie. Pakiet jest także ukierunkowany na LAN - sterowanie skryptu logowania korzysta z usług katalogowych sieci, zamiast tworzyć kolejną listę użytkowników do administrowania.

Zestaw dystrybucyjny

WinInstall jest częścią zestawu Desktop Management firmy Veritas, zakupionym w ubiegłym roku od Seagate Software. Konsola tego pakietu dysponuje największymi możliwościami wśród przedstawianej czwórki, ponieważ została zaprojektowana dla całego zestawu zarządzania. Pakiet wymaga konsoli dla programu zarządzającego i oddzielnego „czystego PC” dla przygotowania instalacji (PictureTaker używa jednego PC dla obu zadań, uruchamiając konsolę z dysku sieciowego). Wzbogacona konsola zarządzania i dodatkowe pliki do niej dołączone usprawiedliwiają wymaganie dwóch oddzielnych PC. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że chociaż pliki można przechowywać na serwerze sieciowym, to nie można uruchomić konsoli na dowolnym pececie (tak jak w przypadku PictureTaker). Aplikacja konsoli WinInstall, nawet przechowywana na dysku sieciowym, musi być zainstalowana na PC będącym konsolą zarządzania.

WinInstall zakłada, że zarządzający chce rozwijać aplikacje w zorganizowany i zaplanowany sposób. Konieczne jest więc zadecydowanie o metodzie dystrybucji przed wykonaniem pakietu instalacyjnego nowej aplikacji (pozostałe produkty nie wymagają deklaracji metody dystrybucji na tym etapie).

Dostępne są wszystkie standardowe opcje dystrybucyjne, wliczając w to rozprowadzanie pocztą elektroniczną lub z przeglądarki. Klient Windows NT może również w tym celu uruchamiać lokalną usługę NT.


TOP 200