Automatyczna dystrybucja

Firma Telepartner International opracowała program narzędziowy Synchrony MVS służący do dystrybucji i instalacji oprogramowania w środowisku sieci LAN. Oprogramowanie to pracując niezależnie od sieciowego systemu operacyjnego, pozwala na automatyczną elektroniczną dystrybucję, instalację i modyfikację dowolnych aplikacji w sieciach LAN. Operacje te można przeprowadzać na stacjach roboczych i serwerach pracujących pod systemami DOS, Windows i OS/2.

Firma Telepartner International opracowała program narzędziowy Synchrony MVS służący do dystrybucji i instalacji oprogramowania w środowisku sieci LAN. Oprogramowanie to pracując niezależnie od sieciowego systemu operacyjnego, pozwala na automatyczną elektroniczną dystrybucję, instalację i modyfikację dowolnych aplikacji w sieciach LAN. Operacje te można przeprowadzać na stacjach roboczych i serwerach pracujących pod systemami DOS, Windows i OS/2.

Pakiet pozwala użytkownikowi na śledzenie przebiegu dystrybucji oprogramowania. Umożliwia też zarządzanie, administrowanie i kontrolowanie procesów dystrybucji w sieci. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji: pracę interakcyjną lub automatyczne uruchomienie procesu dystrybucji w dowolnie wybranym czasie (np. w porze nocnej, gdy sieć jest mało obciążona). Podobnie jak w dużych komputerach, Synchrony MVS pozwala użytkownikowi kompletować poszczególne części większej całości oprogramowania, w celu jego późniejszej dystrybucji na jeden lub kilka komputerów w sieci LAN. Modyfikacje programów rozsyłane są najpierw do serwerów, a w następnej kolejności do wszystkich pracujących w sieci stacji roboczych.

Synchrony MVS zawiera też interfejs umożliwiający współpracę z pakietem PC Census firmy Tally Systems Corp., pozwalającym na przeglądanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu konkretnego komputera w sieci przed podjęciem akcji dystrybucji.

Z kolei Synchrony Administrator pozwala użytkownikowi tworzyć i obsługiwać listy oprogramowania przeznaczonego do dystrybucji w sieci i przeglądać przyznane na te produkty licencje.

Synchrony MVS można zainstalować na każdym komputerze pracującym pod systemem DOS 3.0, Windows 3.0 i wyżej oraz pod każdą wersją systemu OS/2. Cena pakietu: 1 tys. USD dla 50 stanowisk i 5 tys. USD dla nieograniczonej ich liczby.


TOP 200