Automat do zarządzania

Systemy wykorzystujące technologię CMDB to rozwiązanie, które w przyszłości ma być standardem zapewniającym automatyzację procesów zarządzania korporacyjnymi systemami IT.

Systemy wykorzystujące technologię CMDB to rozwiązanie, które w przyszłości ma być standardem zapewniającym automatyzację procesów zarządzania korporacyjnymi systemami .

Bazy CMDB (Configuration Management DataBase) w połączeniu z narzędziami do zarządzania korporacyjną infrastrukturą IT to system, którego implementacja umożliwia istotne przyspieszenie rozwiązywania problemów, ułatwia zarządzanie cyklem życia oprogramowania i sprzętu oraz wdrażania najlepszych praktyk biznesowych - taka jest opinia ekspertów w dziedzinie zarządzania. Idea CMDB narodziła się jako wniosek z analizy najlepszych praktyk ITIL (IT Infrastructure Library). Jest to dostępne z centralnej konsoli repozytorium danych zawierającego informacje o konfiguracji całej zarządzanej sieci, serwerów, urządzeń sieciowych, pamięci masowych, aplikacji, systemów operacyjnych itp.

Rozproszone informacje

70-80%

aż tyle problemów w działaniu systemów informatycznych jest wg raportów Gartnera bezpośrednio związanych z wprowadzeniem zmian do środowiska IT.

Obecnie w większości firm dane dotyczące konfiguracji różnych elementów systemu są z reguły rozproszone i przechowywane w różnych formatach i miejscach - komputerach stacjonarnych i mobilnych, serwerach, urządzeniach sieciowych, systemach operacyjnych lub systemach zarządzających instalacją aktualizacji i poprawek. Wydaje się oczywiste, że zgromadzenie w jednym (fizycznym lub logicznym) miejscu wszystkich tych informacji ułatwiłoby istotne rozwiązywanie i zapobieganie problemom pojawiającym się w systemie IT. Zdaniem specjalistów wdrożenie CMDB daje też możliwość uzyskania znaczących oszczędności związanych z lepszym zarządzaniem zasobami i redukcją kosztów utrzymania systemu dzięki automatyzacji przynajmniej niektórych zadań związanych np. z korelacją danych niezbędnych do zarządzania, a rezydujących w różnych systemach.

Tymczasem wielu potencjalnych użytkowników wciąż nie wykorzystuje technologii CMDB. Wynika to najczęściej z tego, że mają oni zbyt małą wiedzę na ten temat i nie są pewni jak wdrożyć tego typu rozwiązanie. "W rzeczywistości jest dużo nieporozumień dotyczących tego, czym jest CMDB. Jest to jednak system mający zalety, które wręcz wymuszają jego zastosowanie i praktycznie każdy menedżer IT musi być gotowy na zwalczenie problemów i znalezienie najlepszej dla jego firmy metody integracji danych niezbędnych do zarządzania systemem i implementacji najlepszych praktyk" - przekonuje Dennis Drogseth, wiceprezes Enterprise Management Associates.

Centralnie lub w federacji

Odpowiednio wdrożony system zarządzania z bazą CMDB zawiera z reguły bardzo duży zestaw informacji dotyczących konfiguracji aplikacji, systemów operacyjnych, stanu aktualizacji, dane o sprzętowym modelu systemu i użytkownikach końcowych, a także informacje umożliwiające ocenę kosztów związanych z cyklem życia sprzętu i oprogramowania, a więc praktycznie wszystko co dotyczy konfiguracji systemu IT w sieci firmowej. Jeśli więc np. serwer przestanie pracować, bo nastąpiła nieprzewidziana zmiana w jego konfiguracji, to przynajmniej w teorii dane zawarte w bazie CMDB umożliwiają administratorowi IT prawie natychmiastową identyfikację problemu i odtworzenie pierwotnej konfiguracji komputera. System CMDB umożliwia bowiem konsolidację wszystkich informacji w jednym repozytorium danych i w ten sposób eliminuje istniejące dotąd bariery.

Idea zgromadzenia wszystkich takich informacji konfiguracyjnych w jednym miejscu jest jednak zadaniem bardzo trudnym. Dlatego też niektórzy eksperci doradzają rozważenie połączenia wielu istniejących już baz danych z informacjami dotyczącymi konfiguracji w jedną tzw. sfederowaną bazę danych. Baza tego typu umożliwia względnie szybki dostęp do danych z różnych źródeł bez potrzeby tworzenia nowej, monolitycznej bazy danych. W takim przypadku centralna baza zawiera tylko informacje o tym, gdzie i jakiego typu dane znajdują się aktualnie w rozproszonym systemie.

W najprostszej postaci sfederowana baza danych typu CMDB to po prostu zestaw informacji o zasobach systemu, ich modyfikacjach i czasie ich przeprowadzenia oraz adresie w sieci, pod którym odpowiednie dane konfiguracyjne można łatwo i szybko odnaleźć.

Podstawa automatyzacji

Wymagania dotyczące możliwości efektywnego zarządzania coraz bardziej skomplikowanymi i złożonymi systemami teleinformatycznymi nieuchronnie prowadzą do wzrostu znaczenia automatyzacji. Tendencja ta jest wyraźnie widoczna - praktycznie wszyscy znani producenci oprogramowania deklarują, że jednym z podstawowych kierunków rozwoju oprogramowania zarządzającego jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających automatyzację zadań wykonywanych obecnie przez administratorów.

Na rynku jest już dostępnych wiele narzędzi umożliwiających przynajmniej częściową automatyzację, a wprowadzenie znacznie bardziej zaawansowanych, kompleksowych systemów tego typu zapowiadają BMC Software, CA, HP, IBM i Symantec. Kluczowym ich elementem będzie właśnie baza CMDB ułatwiająca zarządzanie konfiguracją systemu. Efektywna automatyzacja wymaga bowiem dobrej mapy całego środowiska, znajomości konfiguracji wszystkich jego elementów, a także zależności między nimi.

Systemy CMDB - umożliwiające automatyczną detekcję konfiguracji i odwzorowanie zależności między aplikacjami - oferują już m.in. BMC, CA, Cendura, HP, IBM, nLayers, Symantec lub Tideway Systems. Narzędzia te różnią się jednak w wielu elementach, mają często odmienną architekturę oraz funkcjonalność i dlatego też, z punktu widzenia użytkownika, ważny jest wybór rozwiązania najlepiej dopasowanego do jego wymagań. System CMDB może np. wykorzystywać moduły agenckie. Z reguły umożliwiają one zbieranie większej liczby szczegółowych informacji o konfiguracji sprzętu i oprogramowania, a w efekcie są dobrym wyborem do diagnostyki np. systemów o znaczeniu krytycznym. Jeśli jednak system IT jest rozproszony i dopuszczona jest w nim możliwość instalacji sprzętu lub oprogramowania bez ścisłej, centralnej kontroli administracyjnej, tego typu rozwiązanie może się stać mało użyteczne. W takim przypadku lepiej sprawdza się system niewymagający instalowania agentów, taki jak Tideway Foundation.

W opinii niektórych analityków najlepsze jest jednak rozwiązanie mieszane, gdzie instalowane są moduły agenckie do zbierania informacji, ale również istnieje możliwość rejestracji danych bez ich udziału. Przykładem takiego systemu jest IBM Tivoli CCMDB (Change & Configuration Management Database) wykorzystujący technologie przejętej przez IBM firmy Collation, który z jednej strony prowadzi zdalną diagnostykę systemu, a z drugiej zbiera informacje z różnych systemów monitorujących infrastrukturę korporacyjną przy wykorzystaniu modułów agenckich. IBM Tivoli CCMDB przechowuje szczegółowe informacje o serwerach, pamięciach masowych, urządzeniach sieciowych, aplikacjach, oprogramowaniu middleware i itp. System zawiera centralną konsolę dostarczającą informacji o problemach z aplikacjami i powiązanymi z nimi programami, np. jeśli powodują je zainstalowane aktualizacje lub poprawki zabezpieczeń oprogramowania bądź sprzętu.

Podobną funkcjonalność oferuje CA Unicenter ServicePlus Service Desk, wyposażony w centralną bazę danych CMDB, posiadający również interfejsy Universal Federation Adapters umożliwiające podłączanie innych źródeł danych i stworzenie bazy sfederowanej.

Inteligentna automatyzacja

CA ujawniła pod koniec kwietnia br. informacje o planie rozwoju systemu do "inteligentnej automatyzacji", który ma umożliwić integrację oprogramowania do zarządzania systemami, sieciami i bezpieczeństwem przy wykorzystaniu architektury SOA i standardowego języka XML do wymiany danych, również z aplikacjami i urządzeniami innych producentów.

<hr>

Oprogramowanie będzie miało architekturę rozproszoną, bo - jak mówią przedstawiciele firmy - "system scentralizowany nie może pracować efektywnie, gdyż użytkownicy wykorzystują wiele różnych aplikacji, a jednocześnie coraz popularniejsze są środowiska oferujące usługi na życzenie, ich krytycznym elementem jest zaś system do zarządzania, który musi być bardziej niezawodny i dostępny niż jakakolwiek inna aplikacja". Jednym z podstawowych elementów tego systemu będzie oczywiście baza CMDB, której technologie CA rozwija już od dwóch lat.

<hr>

CA nie jest jedynym producentem rozwijającym tego typu koncepcję. BMC również wykorzystuje model systemu do zarządzania oparty na usługach, HP rozwija technologie "korporacyjnej szyny usługowej" i architektury SOA (przejęte wraz z Mercury Interactive).


TOP 200