AutoIS do automatycznego zarządzania danymi

Firma EMC ma zademonstrować podczas targów CeBIT 2002 koncepcję oprogramowania AutoIS ($Automated Information Storage$). Rozwiązanie to umożliwi integrację (w obrębie tej samej sieci) oprogramowania do obsługi pamięci masowej firmy EMC z systemami pamięci masowej innych producentów.

Firma EMC ma zademonstrować podczas targów CeBIT 2002 koncepcję oprogramowania AutoIS (Automated Information Storage). Rozwiązanie to umożliwi integrację (w obrębie tej samej sieci) oprogramowania do obsługi pamięci masowej firmy EMC z systemami pamięci masowej innych producentów.

Produkty EMC współpracują z heterogenicznymi zasobami sieciowymi oraz z systemami pamięci masowej firm Compaq, Dell, EMC, HDS, HP, IBM, Network Appliance i Sun.

Zaprezentowane będą wszystkie dostępne moduły oprogramowania AutoIS. Moduł EMC ControlCenter/Open Edition umożliwia scentralizowane zarządzanie całą infrastrukturą pamięci masowej, włącznie z systemami pamięci masowej i siecią innych producentów, oraz wyposażeniem pochodzącym od różnych dostawców. Oprogramowanie może być wykorzystane do stworzenia jednolitej infrastruktury, w której wszystkie zasoby pamięci masowej są reprezentowane i monitorowane automatycznie.

Moduły ECC Replication Manager i ECC StorageScope zapewniają monitorowanie zasobów heterogenicznej pamięci masowej i zarządzanie nimi. Pozwalają także na uproszczenie skomplikowanych zadań wiążących się z zarządzaniem danymi w całym cyklu ich eksploatacji.

EMC WideSky to technologia warstwy pośredniej, która umożliwia zarządzanie heterogenicznymi infrastrukturami pamięci masowej. WideSky wykorzystuje nowy mechanizm dostępu izolujacy użytkownika od problemów związanych z występowaniem produktów różnych dostawców, takimi jak systemy pamięci masowej, wyposażenie sieciowe i zasoby pamięci masowej komputera-hosta.


TOP 200