AutoCAD legalnie dla uczelni

AutoCAD, sztandarowy produkt firmy Autodesk, to podstawowy pakiet oprogramowania dla inżynierów wspomagający projektowanie. W Polsce na wyższych uczelniach był do tej pory używany nielegalnie. Zawarta pod koniec maja br. umowa między MEN i Autodesk kładzie kres tym nielegalnym praktykom i przyczyni się do współpracy między polskimi uczelniami, a jedną z największych firm software'owych.

AutoCAD, sztandarowy produkt firmy Autodesk, to podstawowy pakiet oprogramowania dla inżynierów wspomagający projektowanie. W Polsce na wyższych uczelniach był do tej pory używany nielegalnie. Zawarta pod koniec maja br. umowa między MEN i Autodesk kładzie kres tym nielegalnym praktykom i przyczyni się do współpracy między polskimi uczelniami, a jedną z największych firm software'owych.

Użytkowanie nielegalnego AutoCAD'a było dla uczelni polskich kłopotliwe z wielu powodów. Brak dokumentacji, serwisu oraz dostępu do innych aplikacji oferowanych na bazie AutoCAD'u powodowało, że pakiet nie mógł być efektywnie użytkowany. Prowadzone od 1990 r. rozmowy MEN'u z Autodeskiem poprzez jego autoryzowanego dystrybutora, łódzką firmę Aplikom, w sprawie zakupów rządowych prowadziły do nikąd.

Na początku br. przedstawiciel Politechniki Łódzkiej ds.komputeryzacji, p. Święcicki, który dostał polecenie od rektora zakupu najnowszej wersji AutoCAD'a dla uczelni, ale nie dostał na to środków, skontaktował się bezpośrednio z utworzonym w listopadzie ub.r. przedstawicielstwem Autodesku na Europę Wschodnią.

Rozmowy prowadzone z dyrektorem powyższego przedstawicielstwa, p. Spieglem oraz dyrektorem MEN'u ds. komputeryzacji, p. Dałkiem, doprowadziły do określenia, na Targach Poznańskich, warunków na jakich będzie możliwy zakup AutoCAD'ów po bardzo atrakcyjnych cenach. Rynkowa cena AutoCAD 12 wynosi 8 tys. DM, a dla szkolnictwa wyższego - 1,1 tys. DM. Polscy przedstawiciele wynegocjowali cenę 450 DM na AutoCAD 12 oraz 400 DM na AutoCAD 11 (dla szkół wyższych), a także 25 DM na AutoCAD 10 dla szkół średnich. W skład pakietu wchodzi 15 kg dokumentacji, aplikacje AME do modelowania przestrzennego oraz CD-ROM z przykładowymi rozwiązaniami.

Celem tak korzystnego kontraktu, pierwszego w krajach Europy Wschodniej, było nie tyle zalegalizowanie nielegalnych kopii, co położenie podwalin pod dalszą współpracę. Autodesk zażyczył sobie bowiem utworzenia elastycznych kanałów dystrybucyjnych na terenie Polski w oparciu o Aplikom, zostawiając wybór dealerów stronie polskiej. Po stworzeniu takiej sieci, składającej się z ok. 20 dealerów, 27 czerwca br. doszło do realizacji pierwszego zamówienia, które opiewało na 400 kopii AutoCAD'a 12, 100 kopii AutoCAD'a 11 i 40 kopii AutoCAD'a 10, który oficjalnie został już wycofany z produkcji. Obie strony uzgodniły, że środki masowego przekazu zostaną poinformowane o umowie dopiero po pewnym czasie, gdy będzie się można pochwalić konkretnymi efektami. Do dnia dzisiejszego dokonano zakupu kolejnych 200 kopii AutoCAD'a, a w tym 20 na stacje robocze HP, Sun i RS 6000 (w cenie 600 DM za AutoCAD 12). Ponieważ ceny promocyjne obowiązują tylko do końca września zainteresowanych prosimy o kontakt z inicjatorami umowy.


TOP 200