AutoCAD 12 dla Windows

Użytkownicy wersji beta pakietu AutoCAD 12 for Windows oceniają poprawę szybkości jego działania względem poprzedniego wydania - AutoCAD 11 for Windows - na ok. 30%. Niektóre, z wbudowanych w pakiet usług, jak powiększenie obrazu (zoom), narysowanie od nowa (redrawing) czy oglądanie obrazu o wiele większego od rozmiarów monitora, przesuwając ekranem po jego zawartości (panning), są podobno nawet o dwa do trzech razy szybsze niż te, które można wykonać w wersji AutoCAD 12 dla DOS (386).

Użytkownicy wersji beta pakietu AutoCAD 12 for Windows oceniają poprawę szybkości jego działania względem poprzedniego wydania - AutoCAD 11 for Windows - na ok. 30%. Niektóre, z wbudowanych w pakiet usług, jak powiększenie obrazu (zoom), narysowanie od nowa (redrawing) czy oglądanie obrazu o wiele większego od rozmiarów monitora, przesuwając ekranem po jego zawartości (panning), są podobno nawet o dwa do trzech razy szybsze niż te, które można wykonać w wersji AutoCAD 12 dla DOS (386).

Dowodzi to dużej integracji tej wersji ze środowiskiem Windows. Ogólnie rzecz biorąc, jak twierdzą użytkownicy wersji beta, wersja dla Windows jest nieco wolniejsza od tej dla DOS. Mimo to, m.in. ze względu na możliwości współpracy między kilku aplikacjami pod Windows, jest to, ich zdaniem, wersja lepsza od DOS-owej. W wersję dla Windows wbudowano wszystkie możliwości jakie zawiera wersja AutoCAD 12 dla DOS. Dodatkowo, wyposażono ją w zestaw narzędzi (toolbox), który użytkownik może sam zabudowywać, dołacząjąc najczęściej używane przez siebie polecenia. Pakiet AutoCAD 12 for Windows jest serwerem OLE, pozwala na przestrzenne oglądanie rysunków i współpracuje z bazami danych przez interfejs ODBC. Cena programu wynosi 3750 USD. Możliwy jest upgrade z wersji 12 dla DOS - do 30 dni za darmo, ponad ten czas, za 75 USD. Użytkownicy wersji 11 dla DOS płacą za upgrade 500 USD. Nowa wersja AutoCAD for Windows ukazała się w lutym br.


TOP 200