Austriacki parlament rozpatrzy poprawkę dotyczącą karania nadawców spamu

Austriacka sejmowa Komisja Sprawiedliwości, popierana przez pięć partii politycznych, zgłosiła poprawkę do Ustawy Telekomunikacyjnej, dotyczącą niechcianej korespondencji elektronicznej, tzw. spamu. Komisja domaga się aby zakazać wysyłania elektronicznej korespondencji do tych użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili na to zgody. Poprawka przewiduje również grzywny dla wszystkich, którzy nie zastosowaliby się do nowego prawa. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez parlament, Austria będzie miała najsurowsze prawo regulujące kwestię niechcianych e-maili.

Austriacka sejmowa Komisja Sprawiedliwości, popierana przez pięć partii politycznych, zgłosiła poprawkę do Ustawy Telekomunikacyjnej, dotyczącą niechcianej korespondencji elektronicznej, tzw. spamu. Komisja domaga się aby zakazać wysyłania elektronicznej korespondencji do tych użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili na to zgody. Poprawka przewiduje również grzywny dla wszystkich, którzy nie zastosowaliby się do nowego prawa.

Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez parlament, Austria będzie miała najsurowsze prawo regulujące kwestię niechcianych e-maili.

Komisja złożyła poprawkę po tym, jak grupy austriackich użytkowników Internetu i usługodawców, domagały się rozszerzenia Ustawy Telekomunikacyjnej o kwestię e-maili. Zakazuje już ona wysyłania reklamowych faxów i dokonywania takich rozmów telefonicznych, jeśli odbiorca wcześniej nie wyraził na to zgody.

Sprawa rozpatrywana będzie przez austriacki parlament już jutro (15 lipca) i może zostać zatwierdzona jeszcze w tym tygodniu.

Pomysłodawcy mają nadzieję, że propozycja ta będzie sygnałem dla Unii Europejskiej, która dotychczas była bardziej konserwatywna w stosunku do spamu. W maju br. Parlament Europejski odrzucił propozycję Komisji Europejskiej zawierającą poprawkę zakazującą wysyłania niechcianej elektronicznej korespondencji.