Austriacka Biblioteka Narodowa udostępni w Internecie księgozbiór historyczny

Austriacka Biblioteka Narodowa we współpracy z Google udostępni w Internecie cały swój księgozbiór historyczny. W ciągu kilku kolejnych lat około 400 000 książek zostanie bezpłatnie udostępnionych w Internecie. Wśród nich znajdą się również dzieła literatury polskiej głównie z XIX wieku.

Biblioteka planuje cyfryzację całości swojego zbioru nieobjętych prawami autorskimi pozycji historycznych i udostępnienie ich w Internecie. W tym celu biblioteka zawarła z firmą Google partnerstwo publiczno-prywatne, które umożliwi udostępnienie internautom 400 000 najważniejszych dzieł z księgozbioru biblioteki. Księgozbiór historyczny Austriackiej Biblioteki Narodowej to jedna z pięciu najważniejszych kolekcji na świecie

Austriacka Biblioteka Narodowa podjęła współpracę z Google podążając za przykładem najsłynniejszych na świecie bibliotek uniwersytetów tj. Harvard, Stanford i Oxford, które już jakiś czas temu zdecydowały o udostępnieniu swoich zbiorów online.

Projekt tej skali wymaga odpowiednio dużego budżetu, którego Austriacka Biblioteka Narodowa nie byłaby w stanie zapewnić samodzielnie. Dzięki współpracy z Google, które pokryje wszystkie koszty cyfryzacji, austriacka biblioteka musi tylko sfinansować koszty związane z przygotowaniem i udostępnieniem książek dla projektu oraz koszty związane z procesem zapisywania i udostępniania zdigitalizowanych już pozycji.

Austriacka Biblioteka Narodowa rozpoczęła cyfryzację swoich zbiorów już kilka lat temu. Projekt ANNO (Austrian Newspapers Online) to przykład nieprzerwanego sukcesu: ze zdigitalizowanych historycznych czasopism każdego dnia korzysta ponad 1 400 użytkowników, dostępne jest również internetowe archiwum zawierające ponad 300 000 ilustracji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200