Australia liberalizuje prawo autorskie dotyczące oprogramowania

Australijskie Ministerstwo Komunikacji, Informatyki i Sztuki zatwierdziło poprawkę dotyczącą praw autorskich, umożliwiającą programistom legalne dekompilowanie cudzego oprogramowania w celu tworzenia zgodnych z nim produktów.

Australijskie Ministerstwo Komunikacji, Informatyki i Sztuki zatwierdziło poprawkę dotyczącą praw autorskich, umożliwiającą programistom legalne dekompilowanie cudzego oprogramowania w celu tworzenia zgodnych z nim produktów. Dotychczasowe prawo tego kraju zabraniało wykorzystywania obecnych na rynku programów do tworzenia własnych produktów.

Programiści w Stanach Zjednoczonych i wybranych krajach Europy mają w określonych okolicznościach prawo do dekompilowania oprogramowania, aby uzyskać dostęp do istotnych interfejsów programowych w celu tworzenia zgodnych z nim produktów.

Zdaniem Richarda Alstona, ministra komunikacji, wprowadzona zmiana przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności australijskiego oprogramowania na rynku światowym.