Aurox wspiera

Aurox Core Team uruchomił system pomocy technicznej dla użytkowników systemu Aurox Linux. Można dzieki niemu zgłaszać problemy związane z użytkowaniem systemu, na które odpowiadają sami użytkownicy Auroksa.

System - aktualnie w fazie beta testów - znaleźć można pod adresemhttp://www.aurox.org/support . Na stronie projektu dostępna jest baza incydentów zgłoszonych przez zarejestrowanych użytkowników. Jednocześnie uruchomiony został system automatycznej aktualizacji aurox updates dla Auroksa w wersji 10.0.

Więcej informacji

http://updates.aurox.org.

Zobacz również:

  • Użytkownicy komputerów Windows 7 Professional ujrzą wkrótce na ekranie taki komunikat

  • TOP 200