AudIT – przedstawiamy tegorocznych laureatów konkursu

Znamy już wyniki! W naszej tegorocznej edycji badania i konkursu statuetkę zwycięzcy i tytuł „Najlepsze miejsce pracy w IT” 2020 otrzymuje firma EPAM Systems (Poland). Na podium znalazły się także Lingaro, ING Tech Poland i Britenet.

AudIT – przedstawiamy tegorocznych laureatów konkursu

W tym roku zwycięzcą naszego rankingu została firma EPAM Systems (Poland) (107 punktów według indeksu TRI*M), kolejne miejsca zajęły firmy Lingaro (100 punktów), ING Tech Poland i Britenet (po 96 punktów).

Przeanalizowaliśmy uzyskane dane, aby określić składowe sukcesu zwycięskiego pracodawcy. Pracownicy firmy EPAM Systems (Poland) są bardzo zadowoleni ze swojej pracy i chętnie poleciliby ją innym – co stanowi znakomitą rekomendację dla pracodawcy. Doceniają przede wszystkim pozytywną i przyjazną atmosferę panującą w firmie oraz możliwość rozwoju zawodowego przez planowanie i samodzielny wybór ścieżki kariery.

Zobacz również:

  • Konkurs AudIT 2021 rozstrzygnięty
  • EPAM Polska zatrudnia już ponad 5 tys. osób

Firma Lingaro również w ubiegłym roku zajęła drugie miejsce w naszym zestawieniu. W tym roku pracownicy podkreślali, że jest to prestiżowy i dobry pracodawca. Doceniają zarazem jego znaczącą wartość i świetny wizerunek na rynku. Jako ważne określają dobre relacje ze współpracownikami i bezpośrednimi przełożonymi. Pracownicy Lingaro chwalą sobie także poczucie bezpieczeństwa, które daje pewność zatrudnienia.

Pracownicy ING Tech Poland są zadowoleni z efektywności pracy w zespołach, cenią również otwartość i uczciwość pozostałych członków zespołu w wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych. Wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie przełożonych w codziennej pracy.

Na 3. pozycji znalazła się również firma Britenet. Pracownicy zwracają uwagę przede wszystkim na komfort, jaki daje poczucie pewności zatrudnienia oraz zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Bardzo pozytywnie oceniają klimat i relacje panujące w firmie.

Tegoroczna rywalizacja była bardzo zacięta, dlatego tuż za podium, z wysoką punktacją, znalazł się SolwIT, którego pracownicy doceniają pewność zatrudnienia oraz możliwość zachowania „work-life balance”, wysoko cenią sobie relacje z najbliższymi współpracownikami oraz dostępność przełożonych w razie pytań i problemów.

W tym roku przyznaliśmy wyróżnienie firmie Espersen, która przystąpiła do badania AudIT po raz trzeci i wykazała się wyjątkową dbałością o pracowników.

Espersen zapewnia pracownikom możliwość udziału w ciekawych projektach. Pracownicy wierzą w wysoką jakość oferowanych przez firmę produktów i mają przekonanie, że jest to lider w swojej branży.

Wręczenie nagród odbyło się w trakcie konferencji „Computerworld” Zarządzanie Zespołami IT 2021.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom! Sam udział w projekcie świadczy o tym, że organizacja pracuje nad stworzeniem optymalnych warunków dla specjalistów IT, dobrego wizerunku na rynku pracy oraz podniesieniem swojej atrakcyjności dla potencjalnych kandydatów.

IT oczami pracowników

Jednym z celów badania AudIT jest określenie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników w firmach. To źródło informacji na temat obrazu działu IT w oczach zatrudnionych specjalistów, ich wymagań, motywacji, zadowolenia z warunków pracy. W czasach pandemii, gdy większość osób pracuje zdalnie, w rozproszonych strukturach i brakuje bezpośredniego kontaktu czy natychmiastowej, nieformalnej informacji zwrotnej, to szczególnie ważne. Badanie jest przeprowadzane przez „Computerworld” we współpracy z ośrodkiem badawczym Kantar.

Utalentowani pracownicy, eksperci i sprawny zespół stanowią niezbędny czynnik uzyskania przewagi konkurencyjnej organizacji. Rynek pracy specjalistów IT tradycyjnie należy do pracownika, choć w ostatnim roku można zauważyć pewne tendencje stabilizowania się sytuacji, eksperci mówią nawet o równowadze, działającej na korzyść pracodawcy. Jednak kwestia odpowiedniej rekrutacji i zapewnienie satysfakcjonujących warunków pracy wciąż są kluczowe dla firm, które chcą zatrudniać najlepszych specjalistów.

Wynagrodzenia, które są bardzo istotne z punktu widzenia pracowników, w dużym stopniu zależą od ogólnej koniunktury i rynek wymusza na pracodawcach zapewnienie ich odpowiedniego poziomu. O satysfakcji i zadowoleniu z pracy specjalistów IT w znaczącym stopniu decydują zatem pozafinansowe czynniki, takie jak możliwość zdobywania nowych umiejętności, perspektywa rozwoju zawodowego, interesujące projekty, samodzielność, dobre relacje z przełożonymi, dobry zespół i przyjazne otoczenie.

W specyficznym czasie pandemii stworzenie dobrej atmosfery i atrakcyjnego stanowiska pracy stanowi dodatkowe wyzwanie. Dlatego tak istotna jest znajomość konkretnych oczekiwań pracowników, tego, w jaki sposób postrzegają pracodawcę. Jak co roku badanie AudIT pozwala poznać obiektywne wyniki i na ich podstawie ulepszać procesy rekrutacji i samo środowisko pracy, tak aby dopasować wszystkie elementy do oczekiwań pracowników.

Dla kogo jest AudIT?

AudIT jest skierowany do firm, które mają rozbudowane struktury IT, są na etapie rekrutacji pracowników do zespołów IT, chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków pracy w firmie i porównać je z wynikami uzyskanymi przez innych uczestników badania.

Każda z firm biorących udział w badaniu otrzymuje indywidualny raport, który dostarcza wiedzy miedzy innymi o sposobach i możliwościach:

• obniżenia rotacji pracowników w dziale IT

• zwiększenia poziomu zaangażowania i efektywności zespołu

• optymalizacji kosztów i podniesienia efektywności procesów rekrutacyjnych

• zwiększenia konkurencyjności firmy jako pracodawcy.

AudIT – przedstawiamy tegorocznych laureatów konkursu

Metodyka badania

AudIT zapewnia, że dane pracowników, struktura organizacji i wyniki objęte są tajemnicą, a uzyskane informacje wykorzystuje się tylko w ogólnych zestawieniach. Metodyka bazuje na sprawdzonych narzędziach i gwarantuje porównywalność wyników uzyskanych w różnych firmach.

W badaniu wykorzystywana jest anonimowa, dostępna online ankieta, która zawiera ok. 30 pytań. Jej wyniki są analizowane przy wykorzystaniu metodyki stosującej jednoliczbowy wskaźnik Index TRI*M, typologię pracowników ze względu na motywację i satysfakcję oraz macierz TRI*M, czyli pogłębioną analizę czynników wpływających na satysfakcję pracowników (macierz pozwala na priorytetyzację działań w firmie pod kątem koniecznych zmian).

Więcej o badaniu: https://www.computerworld.pl/audit/.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200