AudIT 2014: Zmiany niewielkie, ale znaczące

Pracownicy firm informatycznych nadal mogą się uważać za uprzywilejowanych na rynku pracy. Większość z nich jest zadowolona zarówno z tego, co robi, jak i z tego, dla kogo pracuje.

AudIT 2014: Zmiany niewielkie, ale znaczące

Pracownicy firm informatycznych zwykle chwalą sobie zarówno pewność zatrudnienia, ale także utrzymywaną równowagę między pracą a życiem prywatnym. Niestety, pojawiają się też sygnały, które mogą niepokoić pracodawców.

Najlepsze miejsce pracy IT w Polsce

Trzecie badanie „AudIT – Najlepsze miejsce pracy IT w Polsce”, przeprowadzone na zlecenie magazynu Computerwold przez TNS Polska, wykazało pozornie niewielkie, ale istotne różnice wobec wniosków, jakie nasuwały się po ubiegłorocznej edycji. Tradycyjnie już na podstawie przeprowadzonych anonimowych ankiet pracowników podzielono na cztery grupy według wyrażanego przez nich poziomu satysfakcji i zaangażowania w wykonywaną pracę.

Zobacz również:

Najbardziej cenni dla pracodawców są z pewnością „entuzjaści”. To osoby, które są bardzo zadowolone z pracy, lojalne, identyfikują się z firmą, inspirują i motywują innych. Druga grupa, zadowolona, ale nie zmotywowana, to „rezydenci” – bardzo zadowoleni z pracy, ale nie wystarczająco zmotywowani. Są cenni dla każdego pracodawcy, bo stabilizują sytuację w firmie, ale też wymagają wytyczania im celów i zapewnienia poczucia stabilizacji. Pracownicy zaliczani do tzw. „krytyków” czują się związani z firmą, ale nie są z pracy w niej zadowoleni. Ich krytyczna postawa utrudnia kierowanie tą grupą, trudno też liczyć na ich lojalność. Wreszcie grupa najmniej pożądana przez pracodawców, określana jako „obojętni” – ani odpowiednio zmotywowana, ani zadowolona z pracy. Należące do niej osoby nie są zainteresowane tym, co dzieje się w firmie, stanowią źródło niezadowolenia i frustracji dla współpracowników i tak naprawdę w każdej organizacji są niewykorzystanym zasobem.

Niestety, choć ogólne badanie poziomu satysfakcji pracowników IT wciąż wypada dla branży bardzo dobrze (średnio aż 73% jest zadowolonych z pracy), to niekorzystnie zmieniają się proporcje ludzi zaliczanych do poszczególnych grup. W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego w 2013 r.

aż o 9% (do 25) wzrósł odsetek pracowników „obojętnych”, podczas gdy „entuzjastów” nieco ubyło (jest ich 33% wobec 39 przed rokiem). Niemal na niezmienionym poziomie, o 1 pkt proc. wyższy niż w 2013 r., pozostaje udział pracowników zaliczanych do grupy „krytyków” i „rezydentów” (odpowiednio 19 i 28%).

Laureaci III badania AudIT:

Sii Polska, jeden z liderów usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Informatyki i Telekomunikacji

DNV GL, firma zapewniająca certyfikację i pomoc techniczną, świadcząca niezależne usługi eksperckie i programistyczne dla przemysłu morskiego, wydobycia gazu i ropy oraz energetyki

Od lewej: Joanna Kucharska, dyrektor HR i komunikacji w Sii; Dariusz Matysek, dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji, MSZ; Bartlomiej Gliński, team leader, DNV GL

Co wpływa na motywację pracowników

Pracodawcy muszą się zatem zastanowić, jak zaangażować obojętnych, ale wyniki badania i w tym wypadku mogą być pomocne. Według nich do czynników motywujących do pracy należą:

  • jasne określenie zakresu odpowiedzialności,
  • praca przy ciekawych projektach,
  • właściwe obciążenie pracą,
  • możliwość awansu uzależniona od wyników pracy,
  • odpowiednie wynagrodzenie.

Te dwa ostatnie aspekty motywacji zostały w najnowszym badaniu ocenione przez pracowników niżej niż rok wcześniej. Okazało się ponadto, że na zadowolenie pracowników wpływ mają także takie niematerialne czynniki, jak: prestiż i wizerunek pracodawcy, opinia o nim jako o dobrym pracodawcy i liderze w swojej dziedzinie oraz oferowanie przez firmę wysokiej jakości produktów czy usług.


TOP 200