Atrakcyjne zawody

Z raportu firmy RHI Consulting na temat najatrakcyjniejszych zawodów w branży IT, wynika, że pierwsze miejsce zajmują specjaliści ds. rozwoju Internetu.

20% menedżerów działów IT przyznało, że najbardziej poszukiwane specjalności są związane z Internetem. Na drugim miejscu znaleźli się administratorzy sieci. 14% respondentów uznało, że ciągle poszukiwani są pracownicy help desku. 12% menedżerów IT wskazało na administratorów baz danych. Inne, mniej poszukiwane specjalności to umiejętności z zakresu rozwoju aplikacji, zarządzania projektami, analizy systemów.

Zapotrzebowanie na specjalistów ds. rozwoju Internetu, wiąże się zdaniem analityków, z próbą wykorzystania Internetu do obsługi klientów oraz chęcią wykorzystania Sieci do generowania zysków dla firmy.

Raport powstał na podstawie odpowiedzi kilkuset menedżerów działów IT, zatrudnionych w kanadyjskich przedsiębiorstwach.