Atrakcyjne połączenie

W formie graficznej dostępne jest także narzędzie ps, służące do monitorowania procesów pracujących na serwerze UnixWare. System oferuje także graficzne narzędzie System Monitor, umożliwiające bieżące obserwowanie pracy i wydajności poszczególnych podsystemów oraz procesów UnixWare. W pracy narzędzie to zbliżone jest do Performance Monitora, znanego administratorom serwerów Windows NT.

UnixWare 7.0 nawiązuje do środowiska, z którego się wywodzi. System zawiera pełnofunkcjonalne usługi katalogowe NDS oraz usługi plików i drukowania NetWare. Podczas testów serwer UnixWare znakomicie współpracował z sieciami NetWare.

Nie gorzej integrował się także z sieciami Windows. Możliwe jest to dzięki wdrożeniu w systemie dwóch usług: VisionFS, zapewniającego podstawową współpracę z sieciami Microsoftu, oraz Advanced file and print services, umożliwiającego pełną integrację serwera UnixWare w ramach struktury domenowej Windows NT.

Duża paczka

Wartość systemu podnoszą aplikacje, z którymi jest sprzedawany. Wraz z UnixWare dostarczane jest środowisko Tarantella, oprogramowanie archiwizacyjne Cheyenne ARCserve oraz narzędzie programistyczne Java Studio JavaBeans firmy Sun Microsystems. Ponadto wraz z UnixWare nabywca otrzymuje komplet oprogramowania internetowego firmy Netscape: FastTrack Server 2.0, LiveWire 1.0 oraz Proxy Server 2.5. Mimo bogactwa aplikacji, jakie są dołączane do UnixWare, system, niestety, nie dostarcza wszystkich z zapowiadanych wcześniej przez SCO programów.

Ponadto wiele z załączonych narzędzi, np. Tarantella, wymaga oddzielnego nabycia dodatkowych licencji. SCO ułatwia jednak zakup systemu, oferując UnixWare 7.0 w wersjach Base Edition, Messaging Edition, Intranet Edtion, Departamental Edition i Enterprise Edition.

Przy zakupie systemu Unix duży udział w kosztach, oprócz systemu, mają dwa elementy: koszt zakupu odpowiedniego serwera, na którym będzie zainstalowany system, oraz koszt utrzymania wysoko kwalifikowanego personelu zarządzającego pracą serwera. UnixWare 7.0 pozwala obniżyć cenę obydwu tych elementów - system pracuje na taniej platformie Intela i dostarcza prostsze niż dotąd w obsłudze narzędzia administracyjne.

UnixWare stanowi dobrą kombinację potencjału, jaki niesie ze sobą system klasy Unix z łatwością obsługi oraz niską ceną systemów pracujących na platformie Intela. Ponadto jest to system, który może zarówno konkurować, jak i koegzystować w sieciach Windows NT i NetWare.

Niektóre cechy UnixWare 7.0

 • Obsługa nowinek technologicznych, takich jak Multipath I/O, Hot-Plug PCI i I2O

 • Obsługa do 32 procesorów

 • Elementy 64-bitowości

 • Usługi katalogowe NDS Novella

 • Usługi plików i drukowania do sieci Windows NT

 • Cheyenne ARCserve

 • Netscape FastTrack Server, LiveWire i Proxy Server

 • SCO Tarantella (licencja dla dwóch użytkowników)

 • Zintegrowana maszyna wirtualna Javy

 • Sun Java Workshop i JavaStudio

 • <hr size=1 noshade>Na podstawie InfoWorld tłum. msz

  UnixWare 7.0

  Producent: Santa Cruz Operation,http://www.sco.com

  Dystrybutor: Wimal, ul. Modzelewskiego 27, Warszawa

  tel. (+22) 857 94 62

  fax (+22) 857 94 22

  http://www.wimal.waw.pl


  TOP 200