Atrakcyjna z każdej strony

Internet staje się dla wielu przedsiębiorców coraz ważniejszym źródłem pozyskiwania klientów i kontrahentów. Podstawowe znaczenie dla zwrócenia w sieci uwagi na ofertę firmy ma odpowiednio przygotowany serwis internetowy.

Internet staje się dla wielu przedsiębiorców coraz ważniejszym źródłem pozyskiwania klientów i kontrahentów. Podstawowe znaczenie dla zwrócenia w sieci uwagi na ofertę firmy ma odpowiednio przygotowany serwis internetowy.

Internet jest już dzisiaj tak samo ważnym i skutecznym źródłem informacji o produktach i usługach jak kontakty osobiste, ogłoszenia w prasie czy katalogi branżowe. Na stronach Web można znaleźć informacje kontaktowe o poszukiwanych fachowcach czy adresy sklepów z potrzebnymi towarami. Tą samą drogą można też nawiązać kontakt z podwykonawcą lub wytwórcą podzespołów. Posiadanie własnych stron jest szansą na nawiązanie współpracy z kontrahentami za granicą. Wielu polskich przedsiębiorców z różnych branż znalazło odbiorców lub klientów na świecie za pośrednictwem Internetu. Obecność w sieci jest dzisiaj konieczna także dlatego, aby nie oddawać pola konkurencji, która również poszukuje tą drogą nowych zleceń, kontraktów i rynków zbytu.

Z tych właśnie powodów straciło już sens pytanie: Czy firmie opłaca się mieć swoją witrynę w sieci? Bardziej na miejscu byłoby zastanowienie się, jak ona powinna wyglądać i jakiego typu informacje musi zawierać, żeby przyciągnęła uwagę potencjalnych partnerów biznesowych lub odbiorców.

Projekt to podstawa

Etap planowania, projektowania ma ogromne znaczenie dla ostatecznego kształtu firmowego serwisu. Może przesądzić o jego użyteczności i przydatności dla prowadzonej działalności gospodarczej. Praca nad każdym serwisem powinna zostać poprzedzona szczegółową, rzeczową analizą potrzeb i oczekiwań ze strony firmy. Zanim zaczną powstawać pierwsze strony, warto się zastanowić, jaki cel, jaki efekt chce się osiągnąć przez umieszczenie w sieci własnej witryny - czy to ma być np. zwiększenie sprzedaży, czy pozyskanie nowych klientów, czy też nawiązanie kontaktów zagranicznych. Dobrze jest w miarę precyzyjnie określić, do jakich odbiorców ma być skierowany serwis, a co za tym idzie, jakiego rodzaju informacje będą dla nich satysfakcjonujące. Od tych rozstrzygnięć zależy w dużej mierze ostateczny kształt sieciowej wizytówki.

Często popełnianym przez przedsiębiorców błędem jest chęć zamieszczenia jak największej ilości informacji o firmie, o jej historii, osiągnięciach, tempie rozwoju, kadrze zarządzającej, nowej siedzibie itp. A być może klient, na którym najbardziej nam zależy, nie ma czasu ani ochoty na zapoznawanie się z tego typu wiadomościami, gdyż interesują go przede wszystkim parametry techniczne produktów i warunki współpracy handlowej. Zniecierpliwiony koniecznością przedzierania się w poszukiwaniu potrzebnych danych przez rozbudowane opisy kolejnych etapów budowania sukcesu firmy może zrezygnować z próby nawiązania kontaktów handlowych.

Serwis firmowy powinien mieć jasny, przejrzysty układ. Musi być zbudowany tak, aby dostęp do poszukiwanych informacji był szybki i łatwy. Dobrze zaprojektowana struktura nawigacyjna stanowi podstawę sukcesu przy tworzeniu internetowych witryn. Najlepiej, jeżeli uda się stworzyć interfejs umożliwiający poruszanie się po stronach w sposób niemalże intuicyjny. Ideałem by było, gdyby można było dotrzeć do potrzebnych informacji za pomocą dwóch kliknięć ze strony głównej.

Należy zadbać również o atrakcyjną szatę graficzną i taką oprawę informacji, by oglądający serwis internauta nie czuł się znudzony. Trzeba jednak pamiętać, by rozbudowane elementy graficzne nie spowolniły pobierania naszych stron na komputer oglądającego. Nie ma nic bardziej denerwującego niż długotrwałe czekanie na pojawienie się całej strony na ekranie. Najmniej wytrwali rezygnują po pewnym czasie z oglądania takiego serwisu. Często popełnianym błędem jest umieszczanie licznych animacji, które obciążają łącza.

Generalnie serwis powinien być zbudowany tak, aby pomagał tworzyć pożądany wizerunek firmy. Trzeba też pamiętać o tym, że ma on być platformą robienia interesów, a nie elementem rozrywki. Jego funkcjonowanie ma przynosić w konsekwencji zyski dla firmy, a nie tylko zadowolenie dla jego twórców. W odróżnieniu od broszury reklamowej, która ma za zadanie tylko przyciągać uwagę i dostarczać podstawowych informacji, serwis WWW jest interaktywny i to powinno zostać wykorzystane przez twórców strony. Witryna, która ładnie wygląda, lecz jest mało funkcjonalna, przypomina, zdaniem niektórych webmasterów, nowe porsche z zepsutym silnikiem - przyciąga uwagę, lecz jest bezużyteczna.

Nie należy zapominać także o organizacyjnym i logistycznym przygotowaniu firmy do nowych zadań związanych z obecnością w sieci. Jeżeli na stronach internetowych ma się znaleźć formularz do składania pytań lub ofert, to należy sprecyzować, kto wewnątrz firmy, w jaki sposób i w jakim terminie ma na nie odpowiadać. Jeżeli przez Internet można będzie zamówić katalog produktów, to niezbędne jest określenie reguł i sposobów jego wysyłki. Bardzo ważne jest ustalenie zasad aktualizacji informacji na internetowych stronach. Konieczne jest wskazanie osób, które będą tego pilnowały. Nieaktualne dane zniechęcają odwiedzających, którzy już więcej na te strony nie zajrzą.

Polegaj na fachowcach

Wiele firm decyduje się na prowadzenie serwisów internetowych we własnym zakresie. Często w przedsiębiorstwie, gdzie jest zatrudniony informatyk, zleca mu się to jako dodatkowe zadanie. W wielu przypadkach, szczególnie w małych firmach, opracowaniem stron zajmuje się właściciel. Rozwiązania takie są podyktowane przede wszystkim chęcią obniżenia kosztów. Nie zawsze jednak w konsekwencji stają się opłacalne. Wykonane po amatorsku strony, zamiast wzmacniać pozytywny wizerunek firmy, mogą działać na jej niekorzyść. Z tego powodu warto się zastanowić nad powierzeniem zadania wykonania serwisu jednej z licznych, działających w każdym regionie wyspecjalizowanych firm. Tym bardziej że koszty takiej usługi wcale nie są wysokie. Stronę główną z dwoma, trzema podstronami można mieć już za 80-100 zł. Firmy takie mają dostęp do fachowców potrzebnych do odpowiedniej realizacji zamówienia. Dobrze funkcjonujący serwis WWW jest już dzisiaj rezultatem współpracy wielu osób, specjalistów z różnych dziedzin.


TOP 200