Atos Origin przejmuje SchlumbergerSema

Fuzja gigantów świadczacych usługi informatyczne zostanie sfinalizowana prawdopodobnie w styczniu 2004 r. Wartość transakcji szacowana jest na 1,3 mld euro. Połączone firmy będą miały przychody rzędu 5-6 mld euro rocznie i zatrudniały ok. 50 tys. osób.

Wcześniej zakupem SchlumbergSema zainteresowany był Computer Science Corporation, ale zrezygnował z transakcji ze względu na problemy firmy we Francji i Niemczech.

Przychody obecnie to 3 mld euro. Firma zatrudnia 28 tys. osób. Zarówno francuski Atos jak i amerykański SchlumbergerSema mają oddziały w Warszawie (Atos także w Bydgoszczy). Na razie nie wiadomo jak będzie przebiegał proces integracji obu firm w Polsce.

Przejęcie SchlumbergerSema ma wzmocnić pozycję Atos Origin na rynku usług outsourcingowych i rozwiązań dla administracji państwowej. Firma będzie musiała połączyć przejmowaną spółkę z, zakupionymi w 2002 r. za 657 mln euro, działami konsultingowymi KPMG w Wlk. Brytanii i Holandii.

Schlumberg - właściciel SchlumbergerSema - zachowa część aktywów sprzedawanej spółki, w tym szwedzką firmę Infodata, a także prawa autorskie do oprogramowania dla sektora telekomunikacyjnego. Schlumberg przejął w 2001 r. firmę Sema za 5,2 mld USD.