Ataki na komórki

McAfee poinformował, że w ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost liczby zaatakowanych oraz zainfekowanych telefonów komórkowych.

Według raportu firmy, w ubiegłym roku ponad połowa producentów telefonów zanotowała przypadki ataków złośliwego oprogramowania na swoje telefony. W tym czasie znacznie wzrosła liczba ataków praktycznie we wszystkich ich kategoriach. Wśród nich znalazły się działania niezgodne z prawem, które ograniczały funkcjonalność telefonu, wykradały poufne dane użytkowników, czy powodowały niestabilność sieci radiowej operatora. Wzrost aktywności takich działań był co najmniej dwukrotny. Wzrosła również liczba aplikacji oraz treści tworzonych przez osoby i podmioty zewnętrzne, które powodowały między innymi niestabilne działanie telefonów czy nawet ich wyłączenie. Według raportu coraz większa liczba producentów widzi konieczność stosowania dodatkowego zabezpieczenia telefonu przez jego użytkownika. Wzrost liczby ataków jest w dużej mierze winą dostawców. Dążą oni bowiem do tworzenia coraz łatwiejszych w obsłudze i coraz bardziej przyjaznych użytkownikowi usług zapominając przy tym, że mogą być one również wykorzystywane przeciwko nim.


TOP 200