Asseco zarządzi kadrami w BGK

Firma wdroży w Banku Gospodarstwa Krajowego system do zarządzania zasobami ludzkimi. Bank będzie korzystał z rozwiązania w modelu Software as a Service (SaaS).

Jest to pierwsze na polskim rynku wdrożenie tak rozbudowanej i zaawansowanej technologicznie aplikacji kadrowo-płacowej w postaci usługi. System będzie dostępny przez przeglądarkę internetową. Umożliwi on wystandaryzowanie procesów kadrowo-płacowych oraz zapewni wysoki poziom ewidencji danych pracowniczych i płacowych. Dostęp do systemu będzie miał każdy pracownik banku. Po stronie Asseco będzie również utrzymanie infrastruktury sprzętowej z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i dostępności.

Po zakończeniu wdrożenia bank będzie mógł działać przy wsparciu stabilnego i scentralizowanego systemu, co pozwoli na wprowadzenie nowej jakości w zarządzaniu jego 1300 pracownikami. Właśnie dlatego ważnym elementem projektu jest krótki czas wdrożenia. Asseco ma zaimplementować system w terminie 3 miesięcy. Okres trwania całego projektu to 4 lata.

Zobacz również:


TOP 200