Asseco zaopiekuje się systemem ARiMR

Asseco Poland, które od 2001 r. współpracuje przy budowie i rozwoju systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako podwykonawca HP, zawarło z ARiMR umowę na samodzielną współpracę.

Kontrakt o wartości 87 mln zł brutto będzie realizowany do końca maja 2017 r. System IT Agencji, którego dotyczy umowa, obejmuje zintegrowany system zarządzania i kontroli, znany jako IACS.

Na podstawie umowy Asseco Poland zajmie się również utrzymaniem wielu innych aplikacji, które zbudowało dla Agencji. Należy do nich m.in. system obsługujący dopłaty związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz platforma umożliwiająca udostępnianie danych gromadzonych przez ARiMR instytucjom zewnętrznym, a także moduł do składania przez rolników wniosków o dopłaty za pośrednictwem internetu. IACS to jeden z najbardziej złożonych systemów w polskiej administracji. Korzysta z niego blisko 6,5 tys. użytkowników, którzy w ponad 300 lokalizacji ARiMR obsługuje łącznie 1,3 mln dokumentów wejściowych miesięcznie. Rozmiar baz danych Agencji w połowie 2013 r. zbliżył się do 7 TB.


TOP 200