Asseco wątpi w obiektywny wybór dostawcy w przetargu Enea i wycofuje ofertę

Asseco Poland wycofało się z przetargu ogłoszonego przez firmę Enea na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów (ISOK) obejmującego system billingowy i system CRM, ogłoszonego w grudniu 2011 roku.

Spółka poinformowała o tym zarząd firmy Enea. w komunikacie decyzję tłumaczy w następujący sposób:

"Rezygnacja z udziału w przetargu jest reakcją na brak merytorycznej odpowiedzi na zastrzeżenia ze strony Asseco dotyczące sposobu oceny ofert oraz brak jawności postępowania. Budzi to poważne obawy, co do obiektywnego wyboru dostawcy, zwłaszcza wobec faktu unieważnienia przez firmę Enea przetargu o tym samym zakresie merytorycznym (ogłoszonego 23 maja 2011 roku) bez podania przyczyny".

Zobacz również:

Cytowany w komunikacie Paweł Piwowar, wiceprezes zarządu powiedział:

"Asseco Poland jako spółka giełdowa nie może sobie pozwolić na uczestniczenie w postępowaniu przetargowym, które zawiera warunki dyskryminujące wszystkich polskich producentów oprogramowania poprzez uniemożliwienie złożenia ofert, które opierają się na produktach powstałych w Polsce. Robimy to w trosce o nasze dobre imię, a także dobre imię naszych partnerów biznesowych, wśród których należy wymienić Microsoft Polska - naszego partnera na rynku rozwiązań dla firm energetycznych. Zrealizowaliśmy dziesiątki kontraktów dla agencji i instytucji NATO oraz Unii Europejskiej, które uznały nasze oferty za konkurencyjne wobec globalnych liderów tego rynku. Tym bardziej więc nie możemy pogodzić się z faktem dyskryminacji ze strony polskich przedsiębiorstw. Nie oczekujemy żadnych preferencji. Jak każdy uczestnik rynku chcielibyśmy, aby nasze produkty i kompetencje były oceniane według obiektywnych kryteriów. Wierzymy, że ewentualny audyt doprowadzi do pełnego wyjaśnienia sprawy i jesteśmy przekonani, że nasze tezy o przesłankach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz braku dobrych praktyk kupieckich, zostaną potwierdzone i będziemy mieli szansę ponownie wystartować w przetargu na ISOK, chociażby na pierwotnych warunkach. Co ciekawe - dałoby to możliwość złożenia oferty znacznie korzystniejszej dla klienta".

W dalszej części komunikatu Asseco Poland pisze:

"To pierwszy przypadek, kiedy Asseco Poland publicznie protestuje wobec sposobu prowadzenia postępowania przetargowego przez klienta. Ale też nigdy wcześniej w historii firmy nie zdarzyło się, aby klient nie był zainteresowany wyjaśnieniem wszystkich wątpliwości w formie bezpośredniego kontaktu. Zastrzeżenia Asseco Poland co do sposobu prowadzenia postępowania przetargowego przez zarząd firmy Enea spotkały się z różnymi ocenami ze strony przedstawicieli branży IT. Także w trosce o właściwą ocenę działań Asseco Poland wycofuje swoją ofertę".


TOP 200