Asseco w zabrzańskim szpitalu

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu wprowadza system informatyczny Asseco – AMMS. Wyposażenie i oprogramowanie będzie kosztowało prawie 2,7 mln zł brutto.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu wprowadzi elektroniczną dokumentację medyczną, dzięki temu której pacjenci oraz pracownicy ośrodka będą mogli korzystać z e-usług. Projekt informatyzacji obejmuje system Asseco Medical Management Solutions oraz infrastrukturę, w tym m.in. serwery, macierze, komputery stacjonarne, tablety medyczne oraz drukarki. System zapewnia obsługę części medycznej (HIS) oraz administracyjnej (ERP) placówki. Aplikacje będą wspierały pracę m.in. przychodni, bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych oraz apteki szpitalnej. Ponadto wdrożony zostanie moduł klasy Business Intelligence, który umożliwi efektywne zarządzanie placówką. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2015 r.

Zobacz również:


TOP 200