Asseco w kosmosie

Asseco Poland dokona migracji symulatorów statków kosmicznych używanych przez Europejską Agencję Kosmiczną do nowej platformy opartej na technologii RAP (Remote Application Platform).

Asseco od 2012 r. bierze udział w europejskich programach kosmicznych i badawczych.

Agencja uzyska dostęp do symulatorów przez przeglądarkę internetową. W ramach projektu przeanalizowane będą także możliwości i wydajność platformy oraz zostaną zidentyfikowane potencjalne problemy związane ze zdalnym dostępem do systemu. Wykonana zostanie również analiza dotycząca wizualizacji 3D modeli symulacyjnych, a wybrane rozwiązania z tego obszaru zostaną zaimplementowane w systemie. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2015 roku.

Dostęp do symulacji statków kosmicznych umożliwi sprawdzenie działania satelitów przed ich wyniesieniem na orbitę i dzięki temu uniknięcie ewentualnych błędów, które w konsekwencji mogłyby oznaczać ich utratę. Ponadto możliwość korzystania z symulatora z poziomu przeglądarki internetowej w przyszłości pozwoli Agencji na oferowanie dostępu do symulacji jako usługi realizowanej w chmurze.

Zobacz również:

Z danych ESA wynika, że rynek związany z cywilnym użyciem rozwiązań stosowanych w kosmosie jest wart 240 bln EUR.


TOP 200