Asseco w inteligentnym mieście

Zarząd Miasta w Opolu buduje Optyczną Sieć Teleinformatyczną, do której zostaną podłączone instytucje publiczne, w tym uczelnie i kilkadziesiąt szkół.

"Realizowana przez Asseco za 7,9 mln zł OSTO to bardzo wydajna sieć światłowodowa (tzw. sieć generacji NGN/NGA – next generation network/acces), w której węzły rdzeniowe połączone są łączami o przepustowości 10 Gbps, a węzły dostępowe łączami o przepustowości 1 Gbps. „OSTO pozwoli na bardzo szybką wymianę danych. Przykładowo, plik o rozmiarze 800 Mb będzie można przesłać w kilka sekund, z prędkością 10000 razy większą niż w przypadku internetu o prędkości 2 Mb/s. Po rozbudowie serwerowni będziemy mogli uruchomić centralne repozytorium kopii bezpieczeństwa (backup)” – mówi Jarosław Starszak, naczelnik Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Opola.

Projekt OSTO jest w 85% współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 – priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, działanie 2.1 „Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT”.


TOP 200