Asseco stworzy Podkarpacki System Informacji Medycznej

Asseco Poland poinformowało o podpisaniu kontraktu z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim.

Asseco stworzy Podkarpacki System Informacji Medycznej
Województwo podkarpackie udostępni mieszkańcom zaawansowane rozwiązanie technologiczne gwarantujące zdalny dostęp do usług medycznych i rozwiązania pozwalające racjonalnie gospodarować zasobami wybranych szpitali wojewódzkich.

Firma będzie realizowała projekt w partnerstwie z ośmioma szpitalami wojewódzkimi. W ramach kontraktu zostaną one wyposażone w sprzęt komputerowy, infrastrukturę sieciową oraz urządzenia do diagnostyki i radiologii. Wdrożone zostanie autorskie rozwiązanie Asseco Medical Management Solutions (AMMS). Integralną częścią projektu jest Regionalne Centrum Informacji Medycznej, które w całości zostanie zbudowane przez Asseco Poland. Firma dostarczy sprzęt i oprogramowanie.

Kontrakt zawarty przez Asseco Poland z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim wart jest ok. 60 mln zł brutto.


TOP 200