Asseco przejęło Unizeto Technologies

Spółka zależna Asseco Poland – Asseco Systems przejęła pakiet kontrolny (81,3 % akcji) w Unizeto Technologies. Transakcja ta – której wartość wyniosła 18,8 mln zł – oznacza, że szczecińska firma pozyskała inwestora strategicznego, który w opinii analityków zapewni jej dalszy rozwój.

Asseco Systems S.A. jest spółką holdingową w 100 % zależną od Asseco Poland, w której skład wchodzą dwa podmioty – Centrum Komputerowe ZETO S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Przedsiębiorstwo Informatyczne ZETO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Nabycie Unizeto Technologies przez spółkę Asseco Systems, jest kolejnym krokiem w rozbudowie ogólnopolskiej spółki integracyjnej, opierającej się na zasobach dawnych zakładów regionalnych ZETO, koncentrującej działalność na rynkach lokalnych oraz pełniącej funkcję dostawcy, integratora oraz dystrybutora rozwiązań informatycznych.

Zobacz również:

UNIZETO Technologies S.A. jest firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. Spółka utworzyła pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji), świadczący usługi związane z podpisem elektronicznym. Spółka posiada klientów z sektora administracji publicznej, ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, a także klientów biznesowych i indywidualnych.


TOP 200