Asseco pomoże chronić granice UE

Firma Asseco podpisała umowę ramową z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) dotyczącą rozwoju nowej wersji systemu Opera, który służy przede wszystkim do kontroli granic. Wartość kontraktu to blisko 8 mln EUR netto. Wdrożenie zostało zaplanowane na okres 2 lat.

System Opera jest używany do planowania wykorzystania zasobów ludzkich oraz sprzętowych przez kraje Unii Europejskiej oraz strefy Schengen podczas wspólnych działań operacyjnych. Nowa wersja Opery ułatwi dostęp do danych, które obecnie są gromadzone w różnych systemach. Dzięki temu rozwiązaniu będą one znajdować się w jednym miejscu, co pozwoli uniknąć błędów podczas ich ręcznego przetwarzania i pobierania z wielu źródeł.

System będzie przechowywał m.in. informacje personalne, dane o urządzeniach technicznych razem z ich specyfikacją, a także szczegóły dotyczące prowadzonych działaniach mających na celu kontrolę granic. Pozwoli również na szybką analizę i planowanie środków finansowych.

Zobacz również:

Przygotowanie nowej wersji systemu Opera to przykład zaawansowanego i złożonego projektu technologicznego z obszaru obronności, który będziemy realizować. Powierzenie tego zadania Asseco jest potwierdzeniem naszych kompetencji i doświadczenia we wdrożeniach rozwiązań IT dla organizacji z sektora służb mundurowych”, mówi Zdzisław Wiater, Dyrektor Pionu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Asseco Poland. I dodaje, „Jednym z istotnych celów, jaki mamy osiągnąć projektując system dla Frontex jest stworzenie wygodnego w użyciu interfejsu, który zostanie udostępniony zarówno pracownikom tej organizacji, jak i innym zewnętrznym użytkownikom współpracującym z Agencją”.

Przy tworzeniu nowego oprogramowania będą wykorzystane technologie ICT, co zapewni sprawne przetwarzanie, gromadzenie i przesyłanie informacji w formie elektronicznej. W ramach umowy, Asseco dostarczy niezbędne oprogramowanie, wykona migrację danych z istniejącej wersji systemu oraz przeprowadzi szkolenia użytkowników.

Źródło: Asseco


TOP 200