Asseco ochroni unijne granice

Produkcja oprogramowania oraz administrowanie systemami i utrzymania infrastruktury są przedmiotem umów, które Asseco podpisało z Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Agencja Frontex koordynuje współpracę pomiędzy państwami członkowskimi m.in. w zakresie zarządzania granicami Unii Europejskiej. Dodatkowo wspomaga je w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych.

Frontex korzysta między innymi ze skonstruowanego przez Asseco symulatora określającego prawdopodobną pozycję statku na podstawie warunków pogodowych i jego danych technicznych. System pomaga obecnie w ustaleniu położenia, np. zaginionych jednostek.

Zobacz również:


TOP 200