Asseco kupuje 70% udziałów w serbskiej spółce Antegra

Wartość transakcji ma wynieść maksymalnie 6,27 mln euro. Antegra posiada z kolei 100% udziału w spółce Ibis A.D. z Bośni i Hercegowiny i 28% udziału w jednostce stowarzyszonej Enovcanik z Belgradu.

Antegra jest spółką informatyczną specjalizującą się w rozwoju systemów bankowych, wdrażającą swoje produkty w sektorze bankowym Serbii, Bośni i Montenegro. Zakup akcji został sfinansowany środkami pieniężnymi pozyskanymi w wyniku emisji obligacji przez Asseco South Eastern Europe. Asseco SEE uzyskała już zgodę Serbskiego Urzędu Antymonopolowego na nabycie udziałów Spółki Antegra.

Grupa Antegra zatrudnia 115 osób. Zysk netto Grupy Antegra w 2008 r. ma osiągniąć wartość 1,3 mln euro.


TOP 200