Asseco kupiło niemiecką firmę

Asseco Poland przejęło 80% akcji niemieckiego producenta systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Asseco Poland przejęło 80% akcji niemieckiego producenta systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw.

10 mln euro

- za tyle Asseco Poland przejęło niemiecką firmę AP-AG Group.

Wartość transakcji to 10 mln euro. Pozostałe 20% akcji AP Automation + Productivity AG z Karlsruhe pozostanie w posiadaniu zarządu AP-AG Group. Zakup akcji AP-AG Group został sfinansowany środkami pieniężnymi pozyskanymi w wyniku emisji obligacji przez Asseco Germany. Spółka ta zamierza zamknąć rok fiskalny 2006/2007 (kończący się w sierpniu br.) przychodami ze sprzedaży na poziomie 17 mln euro (64,7 mln zł), zyskiem netto - 1,4 mln euro (ok. 5,3 mln zł) przy rentowności EBIT na poziomie 13%.

AP-AG Group zatrudnia 120 pracowników. Firma znajduje się w pierwszej trójce dostawców rozwiązań typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Zrealizowała ponad 1000 wdrożeń, m.in. w sektorach: produkcyjno-przemysłowym, samochodowym, handlu detalicznego i usług. APplus, flagowy produkt spółki jest całkowicie oparty na architekturze Microsoft .Net oraz nowoczesnych technologiach sieciowych Web Services, ASP, XML i SOAP. "APplus jest jednym z pierwszych systemów ERP, który integruje e-commerce, CRM i systemy typu workflow w jedną spójną strukturę z jednolitym interfejsem klienta" - przekonują przedstawiciele Asseco Poland.


TOP 200