Asseco kupiło część akcji Prokomu Software

Dzisiaj (15 października) Asseco Poland poinformowało, że przejęło pierwszy pakiet akcji Prokom Software (7,06%) reprezentujący 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Jest to częściowe wykonanie zawartej z Ryszardem Krauze i Prokom Investments warunkowej umowy sprzedaży akcji Prokom Software z 29 września 2007 r. Przed nabyciem Asseco Poland S.A. nie posiadało akcji Prokom. W ramach tej transakcji Ryszard Krauze sprzedał 46 200 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i 860 000 akcji zwykłych na okaziciela. Prokom Investments sprzedał 73 920 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A. W posiadaniu Ryszarda Krauze i Prokom Investments pozostaje jeszcze ponad 2 mln akcj Prokom Software.

Wartość całej umowy między Asseco Poland oraz Ryszardem Krauze i Prokom Investments to 580 mln zł. Wartości częściowego wykonania umowy nie podano, gdyby szacować jej na podstawie dzisiejszego kursu Prokom Software wyniosłaby ona ok. 137 mln zł, choć jest ona zapewne o wiele wyższa zważywszy, że przejmowane były także akcje uprzywilejowane.

Na początku października Asseco Poland zawarło z Bankiem BPH umowę kredytu w wysokości 580 mln zł na zakup 21,49% akcji Prokom Software.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200