Asseco dostarczy systemy w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny"

Urząd Marszałkowski w Lublinie podpisał umowę z Asseco Poland o wartości 18,8 mln zł brutto.

Firma dostarczy sprzęt i oprogramowanie w ramach realizacji projektu "Wrota Lubelszczyzny". Assceco wdroży m.in. systemy: elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznego archiwum, obsługi skrzynki podawczej, płatności online; zainstaluje i uruchomi: routery, serwery oraz pozostały sprzęt do elektronicznej obsługi mieszkańców przez urzędy miast, gmin i powiatów, które przystąpiły do programu. Od 2010 r. przystąpiło do niego 190 jednostek samorządu na Lubelszczyźnie. Głównym celem programu jest zbudowanie sieci internetowej i uruchomienie urządzeń, które umożliwią mieszkańcom załatwianie spraw przez internet. Umowa z Asseco przewiduje realizację projektu w ciągu 18 miesięcy.


TOP 200