Asseco chce przejąć Sygnity

Asseco Poland ogłosiło wezwanie na 100% akcji Sygnity. Przejęcie ma umocnić pozycję firmy jako dostawcy rozwiązań dla bankowości, administracji, energetyki i przemysłu.

Harmonogram przejęcia

22.02.2012 - ogłoszenie wezwania, złożenie wniosku do UOKiK

12.03.2012 - rozpoczęcie przyjmowania zapisów

10.04.2012 - zakończenie przyjmowania zapisów (pod warunkiem zgody UOKiK)

13.04.2012 - data realizacji transakcji na GPW

18.04.2012 - rozliczenie transakcji

Na mocy wezwania ogłoszonego 22 lutego Asseco Poland oferuje 21 zł za jedną akcje Sygnity. Spółka zamierza skupić 11 886 242 papierów, które dają prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sygnity. Łączna wartość transakcji ma sięgnąć 250 mln zł.

Asseco podało, że celem przejęcia jest dalsza rozbudowa Grupy Kapitałowej Asseco. W wydanym komunikacie Asseco Poland poinformowało, że "zarząd jest przekonany, iż współpraca z Sygnity pozwoli umocnić pozycję grupy na rynku bankowości, administracji publicznej, energetyki i przedsiębiorstw. W konsekwencji zwiększy się konkurencyjność Grupy Kapitałowej Asseco wobec największych globalnych firm informatycznych".

Prezes Asseco Poland Adam Góral w przejęciu widzi szansę dla pracowników Sygnity: "Jestem przekonany, że powyższa transakcja miałaby pozytywny wpływ na zawodowy rozwój pracowników Sygnity. Wymiana know-how, a także włączenie w prace pionów biznesowych międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco stworzyłoby perspektywy wieloletniej ścieżki rozwoju dla zespołów merytorycznych Sygnity" - mówi prezes Asseco Poland, cytowany w komunikacie.

Premia dla akcjonariuszy

Komunikat Asseco Poland stwierdza: "zaproponowana przez Asseco Poland cena, zdaniem zarządu, powinna być postrzegana jako atrakcyjna dla akcjonariuszy Sygnity. Zawiera premię w wysokości 22%, biorąc pod uwagę średnią ważoną cenę rynkową z 3 miesięcy, w przypadku 6 miesięcy bonus wynosi 18%. Dodatkowo wskaźnik P/E Sygnity wynosi 29,8, bazując na ogłoszonych niedawno przez spółkę wynikach za cztery kwartały 2011 roku". Premia proponowana przez władze Asseco w odniesieniu do kursu akcji Sygnity z dnia poprzedzającego wezwanie wynosi tylko ok. 2,5%.

Przedstawiciele Asseco Poland zapowiadają, że wezwanie powiedzie się, jeżeli spółka skupi minimum 7 951 900 akcji Sygnity, co odpowiada 66,9% kapitału zakładowego, oraz otrzyma bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli (lub upłynie ustawowy termin na jej udzielenie). Transakcja ma być zamknięta w kwietniu br.

"Za cenę w wezwaniu nie planuję sprzedawać swoich akcji Sygnity. Zastanowię się, gdy cena będzie istotnie podwyższona, tym bardziej że jestem członkiem jej rady nadzorczej, a nie tylko jednym z akcjonariuszy. Mamy jeszcze prawie dwa miesiące na podjęcie decyzji" - mówi Tomasz Sielicki, założyciel i były prezes Computerlandu, którego spadkobiercą jest Sygnity powstała po fuzji tej właśnie firmy i Emaxu. "Jednak - nie tylko moim zdaniem, ale, jak słyszałem, także i największego akcjonariusza Sygnity, Legg Mason Zarządzanie Aktywami - zaoferowana cena jest zdecydowanie zbyt niska. Standardowo przyjmuje się, że gdy firma chce przejąć konkurenta, oferuje cenę wyższą o 40-50% od średniej z ostatnich miesięcy. W dodatku Sygnity właśnie zaczęła wychodzić na prostą, a poprawa jej sytuacji na pewno nie jest w pełni uwzględniona w cenie jej akcji wycenianych teraz na ok. 21-22 zł" - dodaje.

Wrogie przejęcie

Asseco Poland nie informowało zarządu Sygnity o swoich planach. Tym samym nie mogło też przeprowadzić szczegółowego badania sytuacji firmy.

W opublikowanym wezwaniu do sprzedaży Asseco zapowiada, że po przejęciu kontrolnego pakietu akcji Sygnity może zdecydować o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W wezwaniu do sprzedaży Asseco wylicza także szczegółowo korzyści, jakie przyniosłoby przejęcie. Wymienia wśród nich: zwiększenie oferty produktów, usług, rozwiązań informatycznych, transfer specjalistycznej wiedzy, połączenie doświadczeń w budowie nietypowych rozwiązań, wykorzystanie gotowych komponentów, narzędzi i technologii przy tworzeniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych.

Jak komentuje szef polskiego oddziału jednego z międzynarodowych koncernów IT, przejęcie Sygnity to kontynuacja strategii Adama Górala "ucieczki do przodu". Firma od kilku już lat rośnie przede wszystkim dzięki kolejnym fuzjom, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W Polsce ten wzrost ostatnio spowolnił, stąd decyzja o wrogim przejęciu Sygnity - uważa nasz rozmówca. Według szacunków Computerworld - po uwzględnieniu ubiegłorocznego przejęcia izraelskiej Grupy Formula Systems - skonsolidowane obroty Asseco Poland przekroczyły już 5 mld zł.

"Wezwanie ma duże szanse powodzenia, ponieważ akcjonariusze Sygnity to przede wszystkim instytucje finansowe, które mogą być znużone oczekiwaniem na poprawę wyników spółki, jednak może wymagać podwyższenia ceny w wezwaniu" - ocenia Piotr Janik, analityk polskiego oddziału KBC Securities.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200