Asseco chce przejąć Sygnity

Asseco Poland ogłosiło wezwanie na 100% akcji Sygnity. Łączna wartość transakcji ma sięgnąć 250 mln złotych. Przejęcie ma umocnić pozycję Asseco jako dostawcy rozwiązań dla bankowości, administracji publicznej, energetyki i sektora przemysłowego.

Asseco chce przejąć Sygnity

Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland

Na mocy wezwania ogłoszonego 22 lutego Asseco Poland oferuje 21 zł za jedną akcje Sygnity. Spółka zamierza skupić 11 886 242 papierów, które dają prawo do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sygnity.

Asseco podało, że celem przejęcia jest dalsza rozbudowa Grupy Kapitałowej Asseco. W wydanym komunikacie Asseco Poland poinformowało, "że zarząd jest przekonany, iż współpraca z Sygnity pozwoli umocnić pozycję grupy na rynku bankowości, administracji publicznej, energetyki i przedsiębiorstw. W konsekwencji zwiększy się konkurencyjność Grupy Kapitałowej Asseco wobec największych globalnych firm informatycznych".

Zobacz również:

  • Bank BPS z nowym systemem centralnym od Asseco
Asseco chce przejąć Sygnity

Firmy osiągające przychody z obsługi sektora bankowego w 2010 roku (dane za Computerworld TOP200, umocnienie Asseco Poland na pozycji lidera, Sygnity było na 3. pozycji)

Prezes Asseco Poland Adam Góral w przejęciu widzi szansę dla pracowników Sygnity: "Jestem przekonany, że powyższa transakcja miałaby pozytywny wpływ na zawodowy rozwój pracowników Sygnity. Wymiana know-how, a także włączenie w prace pionów biznesowych międzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, stworzyłoby perspektywy wieloletniej ścieżki rozwoju dla zespołów merytorycznych Sygnity" - mówi prezes Asseco Poland, cytowany w komunikacie.

Premia dla akcjonariuszy

Komunikat Asseco Poland stwierdza: "zaproponowana przez Asseco Poland cena, zdaniem zarządu, powinna być postrzegana jako atrakcyjna dla akcjonariuszy Sygnity. Zawiera premię w wysokości 22% biorąc pod uwagę średnią ważoną cenę rynkową z 3 miesięcy, w przypadku 6 miesięcy bonus wynosi 18%. Dodatkowo wskaźnik P/E Sygnity wynosi 29,8 bazując na ogłoszonych niedawno przez spółkę wynikach za cztery kwartały 2011 roku." Względem kursu akcji Sygnity z wtorkowego zamknięcia premia proponowana przez władze Asseco Poland wynosi tylko ok. 2,5 proc.

Asseco chce przejąć Sygnity

Firmy osiągające przychody z obsługi sektora administracji publicznej w 2010 roku (dane za Computerworld TOP200, ponownie umocnienie Asseco Poland na pozycji lidera, Sygnity było na 3. pozycji)

Przedstawiciele Asseco Poland zapowiadają, że wezwanie powiedzie się, jeżeli spółka skupi minimum 7 951 900 akcji Sygnity, co odpowiada 66,9% kapitału zakładowego oraz otrzyma bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli (lub upłynie ustawowy termin na jej udzielenie). Transakcja ma być zamknięta w kwietniu.

KOMENTARZ
Za cenę w wezwaniu nie planuję sprzedawać swoich akcji Sygnity. Zastanowię się gdy cena będzie istotnie podwyższona. Tym bardziej, że jestem członkiem jej Rady Nadzorczej, a nie jedynie jednym z akcjonariuszy. Mamy jeszcze prawie dwa miesiące na podjęcie decyzji. Jednak - nie tylko moim zdaniem, ale jak słyszałem także i największego akcjonariusza Sygnity, Legg Mason Zarządzanie Aktywami - zaoferowana cena jest zdecydowanie zbyt niska. Standardowo przyjmuje się, że gdy firma chce przejąć konkurenta oferuje cenę wyższą o 40-50% od średniej z ostatnich miesięcy. W dodatku firma właśnie zaczęła wychodzić na prostą i nie wiadomo, czy poprawa jej sytuacji jest już uwzględniona w cenie jej akcji wycenianych teraz na ok. 21-22 złote.

Tomasz Sielicki, założyciel i były prezes Computerlandu, którego spadkobiercą jest Sygnity powstała po fuzji tej właśnie firmy i Emaxu

Aktualizacja: 22 lutego 2012 13:50

Tekst został zredagowany i uzupełniony o nowe informacje oraz komentarze.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200