Asseco Slovakia wchodzi na GPW

Na początku października br. na warszawskim parkiecie zadebiutuje Asseco Slovakia. Firma opublikowała właśnie prospekt emisyjny. Publiczna oferta 360 tys. akcji zwykłych na okaziciela zostanie przeprowadzona we wrześniu. Jest ona skierowana do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Ci ostatni mogą jednak liczyć, tylko na ok. 20% emitowanych akcji. Asseco Slovakia zamierza pozyskać z giełdy od 56 do 82 mln zł.

Część z tych funduszy przeznaczy jeszcze w tym roku na przejęcie dwóch spółek na Słowacji, z których jedna specjalizuje się w oprogramowaniu ERP, a druga w rozwiązaniach dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego, usług medycznych i publicznego. Następne inwestycje finansowane z publicznej oferty akcji będą dotyczyć przejęcia dwóch, trzech spółek na rynku czeskim. Ma to umożliwić stworzenie silnego oddziału Asseco Czech. Wśród nich znajdą się na pewno producent systemów ERP i dostawca rozwiązań do paszportyzacji.

Adam Góral, prezes Asseco Poland planuje także inwestycje Grupy na Bałkanach i Węgrzech. Kolejnymi kierunkami ekspansji mają być kraje nadbałtyckie - Litwa, Łotwa, Estonia oraz Rosja i Ukraina. "Przed wejściem na rynek rosyjski musimy wzmocnić swoją pozycję przetargową, m.in. dzięki zaistnieniu na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanach" - mówi Adam Góral

Obecnie głównym akcjonariuszem Asseco Slovakia jest Asseco Poland, które posiada 54% akcji. Reszta znajduje się w rękach założycieli firmy. Po nowej emisji udział Asseco Poland spadnie do ok. 42% (niewykluczone jednak, że spółka dokupi akcje w ramach oferty publicznej, aby zwiększyć liczbę posiadanych akcji), a założycieli do 35%.

***

Więcej o planach ekspansji Grupy Asseco pisaliśmy w CW 30/2006.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200