Asseco Slovakia na GPW

Asseco Slovakia, spółka wchodząca w skład Grupy Asseco Poland, zadebiutowała dziś (10 października) na warszawskim parkiecie. Cena emisyjna akcji wynosiła 250 zł, a kurs otwarcia w dniu debiutu 280 zł (12% wzrost). Pozyskane z polskiej giełdy 90 mln zł firma chce przeznaczyć na akwizycje w Czechach i na Słowacji.

Część z tych funduszy Asseco Slovakia przeznaczy jeszcze w 2006 r. na przejęcie dwóch spółek na Słowacji, z których jedna specjalizuje się w oprogramowaniu ERP, a druga w rozwiązaniach dla sektora finansowego, ubezpieczeniowego, usług medycznych i publicznego. Następne inwestycje finansowane z publicznej oferty akcji będą dotyczyć przejęcia dwóch, trzech spółek na rynku czeskim. Ma to umożliwić stworzenie silnego oddziału Asseco Czech. Wśród nich znajdą się na pewno producent systemów ERP i dostawca rozwiązań do paszportyzacji.

Adam Góral, prezes Asseco Poland planuje także inwestycje Grupy na Bałkanach i Węgrzech. Kolejnymi kierunkami ekspansji mają być kraje nadbałtyckie - Litwa, Łotwa, Estonia oraz Rosja i Ukraina. "Przed wejściem na rynek rosyjski musimy wzmocnić swoją pozycję przetargową, m.in. dzięki zaistnieniu na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanach" - mówi Adam Góral

Po emisji głównym akcjonariuszem Asseco Slovakia jest Asseco Poland (42%) oraz założyciele spółki (35%). Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 360 tys. akcji zwykłych na okaziciela. Spółka Asseco Slovakia zakwalifikowana została do sektora Informatyka. Akcje Asseco Slovakia będą w obrocie jedynie w Polsce.